Hội nghị làm việc với đoàn kiểm tra về ATTP    |    Ông Nguyễn Quý Hùng - Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã Duy Tiên được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND thị xã Duy Tiên, nhiệm kỳ 2016-2021   |    Đại hội Đại biểu Hội khuyến học thị xã Duy Tiên lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025   |    Quy định mới về cấp giấy phép hoạt động báo chí   |    HN lấy ý kiến tổ chức, cá nhân về điều chỉnh hướng tuyến QL 37B   |    Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và đón Bằng công nhận tỉnh Hà Nam hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM   |   

Sitemap  

Tổng quan
Điều kiện tự nhiên
Bản đồ hành chính
Hệ thống tổ chức
Thành tựu phát triển KT-XH
Định hướng phát triển KT-XH
Khu CN, cụm CN-TTCN
Các dự án đầu tư
Làng nghề
Cơ chế chính sách
Sơ đồ hệ thống tổ chức
Lịch sử - Văn hoá
Danh nhân
Phong tục-Tập quán
Lịch sử Đảng bộ thị xã
Ẩm thực
Văn nghệ
Lễ hội
Kinh tế - Chính trị
Văn hoá - Xã hội
An ninh - Quốc phòng
Khoa học - Công nghệ
Tin tức
Trong nước
Quốc tế
Dự báo thời tiết
Văn bản của thị xã
Báo cáo
Văn bản chỉ đạo (giấy mời,công văn,quyết định)
Tài liệu tham khảo
Thông báo đấu giá đất
Đăng nhập PM một cửa điện tử
Tài liệu tập huấn
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020
TTHC thị xã
Lĩnh vực Công an
Lĩnh vực Giáo dục
Lĩnh vực Nội vụ
Lĩnh vực tài nguyên
Lĩnh vực Xây dựng - Giao thông
Lĩnh vực Nông nghiệp
Lĩnh vực Thanh tra- Tài chính- Văn hóa- Thông tin TT
Lĩnh vực Kế hoạch - đầu tư; Công thương
Lĩnh vực Quân sự- Quốc phòng
Lao động- TB-XH
TTHC cấp xã, phường
Công an
Lao động TBXH
Y tế- Văn hóa và Thanh tra
Tài nguyên MT và Tài chính
Kế hoạch đầu tư
Nội vụ
Nông nghiệp và giao thông VT
Giáo dục ĐT và Công thương
Tư pháp
Quốc phòng Quân sự
Sức khoẻ - Đời sống
Gương người tốt việc tốt
Khuyến học-Khuyến tài
Lịch tiếp công dân
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Văn bản QPPL
Lĩnh vực hộ tịch
Trung ương
Thủ tục Công an và Thanh tra
thủ tục Công thương
Tỉnh
Y tế- Văn hóa- Thanh tra
Công an
Thư viện ảnh
Xin ý kiến nhân dân
Lấy ý kiến của cử tri về Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, thành lập các phường và thị xã Duy Tiên
Lấy ý kiến của nhân dân về dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Duy Tiên
Lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thị xã Duy Tiên lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước
Chào mừng Đại hội Đảng các cấp
Mặt trận Tổ quốc các cấp
Luật và các văn bản liên quan
Thành lập thị xã Duy Tiên
LIÊN KẾT WEBSITE
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Các Tỉnh, thành phố
Thông tin đại chúng
THỐNG KÊ
Kinh tế - Chính trị

Hội nghị lần thứ 05 Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Duy Tiên, nhiệm kỳ 2020-2025
Cập nhật lúc: 10/30/2020 9:54:00 PM
Chiều ngày 30/10/2020, dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Hồng Thanh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Duy Tiên, nhiệm kỳ 2020-2025 đã tổ chức hội nghị lần thứ 05 để thảo luận đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 9 tháng đầu năm, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2020.
 

Đ/c Trịnh Thị Hằng- Phó Bí thư Thường trực Thị ủy trình bày dự thảo Báo cá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2020
 

Tại hội nghị, trên cơ sở dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2020; các đại biểu trong Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã đã thảo luận, tham gia ý kiến vào dự thảo, cơ bản nhất trí với nội dung, bố cục. Đề nghị xem xét lại kết quả của một số chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội cho phù hợp như chỉ tiêu về giải quyết việc làm mới, tỷ lệ lao động qua đào tạo, tổng thu cân đối ngân sách nhà nước trên địa bàn và chỉnh sửa một số câu chữ cho phù hợp.

 
Đ/c 
Phạm Hồng Thanh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Hồng Thanh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã đề nghị Văn phòng Thị ủy tiếp thu đầy đủ ý kiến, bổ sung, hoàn thiện báo cáo; Đồng chí đề nghị thời gian tới cần tập trung chỉ đạo hoàn chỉnh, ban hành các nghị quyết, đề án theo chương trình công tác của Ban Chấp hành; Tiếp tục sắp xếp kiện toàn nhân sự sau đại hội đối với các chức danh lãnh đạo chủ chốt, các cơ quan, đơn vị và sắp xếp lại bộ máy cán bộ, công chức, viên chức theo quy định; Chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức cơ sở Đảng kiểm điểm, đánh giá tập thể, cá nhân, chất lượng tổ chức Đảng và Đảng viên theo quy định; Tiếp tục chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra các cấp hoàn thành các cuộc kiểm tra, giám sát theo chương trình công tác đề ra; Tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát cho các cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát ở cơ sở; Tổ chức hội nghị tọa đàm giữa người đứng đầu cấp ủy với nhân dân; Tổ chức tốt các cuộc tiếp cử tri và kỳ họp cuối năm của HĐND; Chỉ đạo tổ chức tốt Ngày hội đại đoàn kết toàn toàn dân tộc gắn với kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận tổ quốc Việt Nam; Chỉ đạo Hội LHPN chuẩn bị các điểu kiện tổ chức Đại Hội HLPN các cấp nhiệm kỳ 2021-2026… Đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội: UBND thị xã cần tiếp tục chỉ đạo thực hiện kế hoạch xây dựng NTM kiểu mẫu của thị xã; kiện toàn Ban Chỉ đạo Xây dựng NTM của thị xã, chỉ đạo thực hiện, phấn đấu đến hết năm 2025 hoàn thành xây dựng NTM kiểu mẫu; chỉ đạo công tác phát triển đô thị, quản lý chặt chẽ quy hoạch đô thị, trật tự xây dựng, duy trì chỉnh trang đô thị, công tác vệ sinh môi trường; chỉ đạo hoàn thành việc chuyển chợ Hòa Mạc ra vị trí mới trong quý IV; quản lý chặt chẽ hoạt động kinh doanh Bất động sản và các công trình xây dựng trên địa bàn theo chỉ thị của UBND tỉnh; Chỉ đạo tập trung thu ngân sách trên địa bàn, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu giao; Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng; Chỉ đạo thực hiện tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, các hoạt động thể dục thể thao chào mừng các ngày kỉ niệm lớn của đất nước và của địa phương; Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; Tiếp tục chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh theo mùa; quan tâm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; Giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu và công tác tuyển quân; Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư ngay từ cơ sở…./.


Tin&ảnh: Hoàng Hồng


CÁC TIN KHÁC:  In trang này |   Quay lại   | Về đầu trang  
  Ông Nguyễn Quý Hùng - Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã Duy Tiên được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND thị xã Duy Tiên, nhiệm kỳ 2016-2021 (14/01)
  Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và đón Bằng công nhận tỉnh Hà Nam hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM (13/01)
  Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp phường Yên Bắc thị xã Duy Tiên có kế hoạch gieo cây 1.000 mẫu lúa xuân muộn (13/01)
  Mộc Bắc - Miền quê trù phú (12/01)
  Thị ủy Duy Tiên Tổng kết công tác nội chính, công tác tư pháp, phòng chống tham nhũng năm 2020 (08/01)
   Thị ủy Duy Tiên: Hội thảo Lịch sử Đảng bộ thị xã Duy Tiên (1930 - 2020) (08/01)
  Ban Thường vụ Thị ủy Duy Tiên khóa XXIV tổ chức Hội nghị lần thứ 11  (07/01)
  Dấu ấn văn bản chỉ đạo, điều hành năm 2020 (03/01)
  Hà Nam hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (31/12)
  NĂM 2020 - DẤU ẤN ĐẶC BIỆT TRONG LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG QUỐC HỘI (31/12)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
THĂM DÒ Ý KIẾN - GÓP Ý
Theo bạn giao diện website duytien.gov.vn như thế nào?
TỶ GIÁ

Tổng quan   Lịch sử - Văn hoá   Kinh tế - Chính trị   Văn hoá - Xã hội    An ninh - Quốc phòng   Khoa học - Công nghệ   Tin tức   Văn bản của thị xã   TTHC thị xã   TTHC cấp xã, phường   Sức khoẻ - Đời sống   Gương người tốt việc tốt   Khuyến học-Khuyến tài   Lịch tiếp công dân   Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh   Văn bản QPPL   Thư viện ảnh   Xin ý kiến nhân dân   Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng   Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước    Mặt trận Tổ quốc các cấp   Luật và các văn bản liên quan   Thành lập thị xã Duy Tiên  
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ DUY TIÊN
Giấy phép số 178/GP-TTĐT do UBND tỉnh Hà Nam cấp Ngày 26 tháng 6 năm 2017
Tổng biên tập: Phạm Hồng Thanh
Email: ubnddt@hanam.gov.vn - Điện thoại: 0226 3830 013 - Fax: 0226 3832 280
® Ghi rõ nguồn "DuyTien.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
© 2009 Bản quyền thuộc về UBND Thị xã Duy Tiên - Tỉnh Hà Nam
Design by VN2C