Hn thống nhất các ý kiến kiến nghị của cử tri chuẩn bị cho kỳ họp HĐND thứ 13    |    HN làm việc với đoàn kiểm tra liên ngành của BCĐ 138   |    Quy định mới về tuổi nghỉ hưu   |    Thủ tướng chốt phương án nghỉ Tết âm lịch 7 ngày   |    Duy Tiên: Phấn đấu có trên 90% xã, phường không có bệnh dịch tả lợn Châu phi trong giai đoạn 2020-2025   |    HN tập huấn Luật Dan quan tự vệ và lực lượng DBĐV   |   

Sitemap  

Tổng quan
Điều kiện tự nhiên
Bản đồ hành chính
Hệ thống tổ chức
Thành tựu phát triển KT-XH
Định hướng phát triển KT-XH
Khu CN, cụm CN-TTCN
Các dự án đầu tư
Làng nghề
Cơ chế chính sách
Sơ đồ hệ thống tổ chức
Lịch sử - Văn hoá
Danh nhân
Phong tục-Tập quán
Lịch sử Đảng bộ thị xã
Ẩm thực
Văn nghệ
Lễ hội
Kinh tế - Chính trị
Văn hoá - Xã hội
An ninh - Quốc phòng
Khoa học - Công nghệ
Tin tức
Trong nước
Quốc tế
Dự báo thời tiết
Văn bản của thị xã
Báo cáo
Văn bản chỉ đạo (giấy mời,công văn,quyết định)
Tài liệu tham khảo
Thông báo đấu giá đất
Đăng nhập PM một cửa điện tử
Tài liệu tập huấn
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020
TTHC thị xã
Lĩnh vực Công an
Lĩnh vực Giáo dục
Lĩnh vực Nội vụ
Lĩnh vực tài nguyên
Lĩnh vực Xây dựng - Giao thông
Lĩnh vực Nông nghiệp
Lĩnh vực Thanh tra- Tài chính- Văn hóa- Thông tin TT
Lĩnh vực Kế hoạch - đầu tư; Công thương
Lĩnh vực Quân sự- Quốc phòng
Lao động- TB-XH
TTHC cấp xã, phường
Công an
Lao động TBXH
Y tế- Văn hóa và Thanh tra
Tài nguyên MT và Tài chính
Kế hoạch đầu tư
Nội vụ
Nông nghiệp và giao thông VT
Giáo dục ĐT và Công thương
Tư pháp
Quốc phòng Quân sự
Sức khoẻ - Đời sống
Gương người tốt việc tốt
Khuyến học-Khuyến tài
Lịch tiếp công dân
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Văn bản QPPL
Lĩnh vực hộ tịch
Trung ương
Thủ tục Công an và Thanh tra
thủ tục Công thương
Tỉnh
Y tế- Văn hóa- Thanh tra
Công an
Thư viện ảnh
Xin ý kiến nhân dân
Lấy ý kiến của cử tri về Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, thành lập các phường và thị xã Duy Tiên
Lấy ý kiến của nhân dân về dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Duy Tiên
Lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thị xã Duy Tiên lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước
Chào mừng Đại hội Đảng các cấp
Mặt trận Tổ quốc các cấp
Luật và các văn bản liên quan
Thành lập thị xã Duy Tiên
LIÊN KẾT WEBSITE
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Các Tỉnh, thành phố
Thông tin đại chúng
THỐNG KÊ
Chào mừng Đại hội Đảng các cấp

Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lấn thứ XX: Phấn đấu xây dựng Hà Nam trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực đồng bằng Bắc Bộ
Cập nhật lúc: 9/22/2020 4:24:00 PM
Sau 3 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, trong không khí Dân chủ, đoàn kết, trí tuệ và đổi mới, với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng bộ, quân và dân tỉnh nhà, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020- 2025 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Đại hội đã thông qua Nghị quyết, đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 trở thành tỉnh phát triển khá của vùng Đồng bằng Bắc Bộ.
 

Đại hội tiến hành nội dung tham luận tại hội trường
 
Trong phiên làm buổi chiều, Đại hội tiếp tục với nội dung tham luận. Trong đó, các tham luận của đại biểu Thị xã Duy Tiên, Sở Tài nguyên môi trường, Tỉnh đoàn Hà Nam, huyện Kim Bảng và huyện Lý Nhân đã tham luận với các nội dung: Phát triển bền vững các KCN trên địa bàn thị xã Duy Tiên, tạo động lực đẩy mạnh CNH, HĐH của Hà Nam; Những nhiệm vụ, giải pháp về bảo vệ môi trường, giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước, không khí, ứng phó với biến đổi khí hậu để đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững gắn với kiến nghị về môi trường sông Nhuệ, Đáy; Phát triển du lịch trở thành động lực phát triển lĩnh vực thương mại, đô thị; Phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong tham gia xây dựng NTM, đô thị văn minh, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp; Xây dựng Nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu gắn với đô thị hóa.
 
Đại hội biểu quyết thông qua nội dung báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia đóng góp vào dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam khóa XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 với 18 chỉ tiêu chủ yếu và 3 khâu đột phá.

Theo đó, trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ tỉnh thống nhất thực hiện phương hướng: tăng cường đoàn kết, xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phát huy những thành tựu đã đạt được, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chủ động tham gia Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển kinh tế nhanh và bền vững gắn với phát triển văn hóa, bảo đảm quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, xây dựng tỉnh Hà Nam giàu đẹp, văn minh, phấn đấu đạt mức phát triển khá của vùng đồng bằng Bắc Bộ.

Nghị quyết đặt ra các mục tiêu: đến năm 2025 đưa Hà Nam trở thành tỉnh có tốc độ tăng trưởng GRDP trên 10%, tự cân đối ngân sách, GRDP bình quân đầu người cao hơn mức bình quân chung của cả nước.

Đến năm 2030 là tỉnh có tốc độ tăng trưởng GRDP nằm trong tốp đầu của vùng đồng bằng Bắc Bộ; có điều tiết ngân sách về Trung ương; GRDP bình quân đầu người cao hơn mức bình quân chung của cả nước. Đặc biệt, Đảng bộ tỉnh phấn đấu đến năm 2035 đưa Hà Nam trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

3 khâu đột phá trong tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện của Đảng bộ tỉnh Hà Nam đó là:  Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện kết cấu hạ tầng đồng bộ, phát huy lợi thế liên kết vùng tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, trọng tâm là phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là hiện đại hoá nền hành chính, cải cách thủ tục hành chính, siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Tập trung phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, nâng cao năng suất lao động.

Đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy trình bày Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh Hà Nam khóa XX 
 
Đại hội thông qua Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh Hà Nam khóa XX, tập trung vào các nội dung: Tiếp tục thực hiện các Nghị quyết (NQ) của Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIX gồm: NQ 04 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh phát triển công nghiệp hỗ trợ, chế biến, chế tạo, tạo nền tảng phát triển công nghiệp với tốc độ cao và bền vững; NQ 05 về đẩy mạnh công nghiệp hóa nông nghiệp, tạo đột phá phát triển nhanh, bền vững nông nghiệp, nông thôn tỉnh Hà Nam; NQ 06 về xây dựng và phát triển thành phố Phủ Lý đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; NQ 07về đẩy mạnh phát triển thương mại - dịch vụ, trọng tâm là dịch vụ chất lượng cao cấp vùng về y tế, đào tạo nguồn nhân lực và du lịch giai đoạn 2016-2025; NQ 08 về đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, người đứng đầu cơ quan, đơn vị giai đoạn 2016 - 2020. Các Chương trình hành động thực hiện các NQ của TW khóa XII đặc biệt là Chương trình hành động số 54, 62 về thực hiện NQ TW 6, TW 7; Kết luận của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy liên quan đến quản lý đất đai, quy hoạch, đô thị, khai thác khoáng sản, môi trường
  


Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025
 
Đại hội cũng thông qua các chương trình hành động thực hiện NQ Đại hội lần thứ XIII của Đảng: Về công tác xây dựng Đảng; về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tư tưởng trong tình hình mới; về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ Đảng; Đề án thi tuyển các chức danh lãnh đạo quản lý (theo Đề án của Trung ương); Chương trình hành động thực hiện NQ Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Về cải cách hành chính, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực: Đề án mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2025; Chương trình cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2025; Đề án phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và thu hút nhân tài tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2025.
  

Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu bế mạc Đại hội
 
Sau 3 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, trong không khí Dân chủ, đoàn kết, trí tuệ và đổi mới, với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng bộ, quân và dân Hà Nam, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020- 2025 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam khẳng định, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã biểu thị quyết tâm to lớn của Đảng bộ; đồng thời cũng là ước mong của nhân dân trong tỉnh phấn đấu xây dựng tỉnh Hà Nam giàu đẹp, văn minh.
 
Để đạt được mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đặt ra, trước hết trách nhiệm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ mới và mỗi đồng chí Đại biểu ngay sau Đại hội này là hết sức nặng nề. Sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển của đất nước nói chung và của Hà Nam nói riêng có thành công hay không hơn bao giờ hết phải là kết quả của sự chung sức, đồng lòng, tinh thần đoàn kết, thống nhất trong Đảng, trong nhân dân, ý Đảng hợp với lòng dân; là kết quả của sự đổi mới, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; là nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng được giữ vững; kiên định chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. 
 


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, các cấp, các ngành xây dựng Chương trình hành động, Kế hoạch cụ thể đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX vào cuộc sống 
 
Thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam hôm nay thể hiện ý chí và nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh; là sự đoàn kết, thống nhất của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các Đoàn thể; là kết quả thành công của Đại hội đảng cấp cơ sở và cấp trên cơ sở; của tinh thần phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ của 322 Đại biểu tiêu biểu của Đảng bộ về dự Đại hội.
 
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, ngay sau Đại hội, các cấp ủy, tổ chức đảng, các cấp, các ngành trong toàn tỉnh phải tổ chức nghiên cứu, quán triệt học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đã được Đại hội thông qua; đồng thời tuyên truyền sâu rộng tới toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về kết quả của Đại hội.

Đồng thời, xây dựng Chương trình hành động, Kế hoạch cụ thể đưa Nghị quyết vào cuộc sống, biến Nghị quyết thành hành động cách mạng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong tỉnh bằng các phong trào thi đua yêu nước ngay từ những tháng đầu, năm đầu của nhiệm kỳ. Trước mắt thi đua phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Kế hoạch năm 2020, lập thành tích cao nhất chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./. 
 

Nguồn tin: hanamtv.vn
CÁC TIN KHÁC:  In trang này |   Quay lại   | Về đầu trang  
  Càng đến gần Đại hội XIII của Đảng càng phải chủ động phòng và chống các thông tin sai trái, thù địch (23/11)
  Khát vọng phát triển đất nước và đổi mới sáng tạo - Điểm nhấn của Đại hội Đảng lần thứ XIII (23/11)
  Tổ chức thành công Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, mở ra triển vọng tươi sáng của dân tộc (20/11)
  Cơ đồ của đất nước - Từ kết quả phát triển kinh tế gắn với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội ở Việt Nam (06/11)
  Thi tìm hiểu tem Bưu chính mừng Đại hội Đảng (29/10)
  Nhân dân góp ý kiến vào Dự thảo các Văn kiện Đại hội XIII bằng hình thức nào? (21/10)
  Sáu điểm mới nổi bật của Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội lần thứ XIII của Đảng (21/10)
  Lấy ý kiến đóng góp của nhân dân vào các dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng (21/10)
  Công bố toàn văn các dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng (20/10)
  Giới thiệu nhân sự Trung ương khoá XIII và Bộ trưởng (08/10)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
THĂM DÒ Ý KIẾN - GÓP Ý
Theo bạn giao diện website duytien.gov.vn như thế nào?
TỶ GIÁ

Tổng quan   Lịch sử - Văn hoá   Kinh tế - Chính trị   Văn hoá - Xã hội    An ninh - Quốc phòng   Khoa học - Công nghệ   Tin tức   Văn bản của thị xã   TTHC thị xã   TTHC cấp xã, phường   Sức khoẻ - Đời sống   Gương người tốt việc tốt   Khuyến học-Khuyến tài   Lịch tiếp công dân   Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh   Văn bản QPPL   Thư viện ảnh   Xin ý kiến nhân dân   Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng   Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước    Mặt trận Tổ quốc các cấp   Luật và các văn bản liên quan   Thành lập thị xã Duy Tiên  
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ DUY TIÊN
Giấy phép số 178/GP-TTĐT do UBND tỉnh Hà Nam cấp Ngày 26 tháng 6 năm 2017
Tổng biên tập: Phạm Hồng Thanh
Email: ubnddt@hanam.gov.vn - Điện thoại: 0226 3830 013 - Fax: 0226 3832 280
® Ghi rõ nguồn "DuyTien.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
© 2009 Bản quyền thuộc về UBND Thị xã Duy Tiên - Tỉnh Hà Nam
Design by VN2C