Đảm bảo ATGT dịp nghỉ Lễ Quốc khánh và khai giảng năm học mới   |    Sử dụng kinh phí duy tu, bảo dưỡng và xử lý cấp bách sự cố đê điều   |    Hội nghị bàn các giải pháp xử lý các vi phạm về đất đai tôn giáo    |    Khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Hà Nam   |    hội nghị xét duyệt các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng ngành Giáo dục    |    Nga trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới trình làng vaccine COVID-19   |   

Sitemap  

Tổng quan
Điều kiện tự nhiên
Bản đồ hành chính
Hệ thống tổ chức
Thành tựu phát triển KT-XH
Định hướng phát triển KT-XH
Khu CN, cụm CN-TTCN
Các dự án đầu tư
Làng nghề
Cơ chế chính sách
Sơ đồ hệ thống tổ chức
Lịch sử - Văn hoá
Danh nhân
Phong tục-Tập quán
Lịch sử Đảng bộ thị xã
Ẩm thực
Văn nghệ
Lễ hội
Kinh tế - Chính trị
Văn hoá - Xã hội
An ninh - Quốc phòng
Khoa học - Công nghệ
Tin tức
Trong nước
Quốc tế
Dự báo thời tiết
Văn bản của thị xã
Báo cáo
Văn bản chỉ đạo (giấy mời,công văn,quyết định)
Tài liệu tham khảo
Thông báo đấu giá đất
Đăng nhập PM một cửa điện tử
Tài liệu tập huấn
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020
TTHC thị xã
Lĩnh vực Công an
Lĩnh vực Giáo dục
Lĩnh vực Nội vụ
Lĩnh vực tài nguyên
Lĩnh vực Xây dựng - Giao thông
Lĩnh vực Nông nghiệp
Lĩnh vực Thanh tra- Tài chính- Văn hóa- Thông tin TT
Lĩnh vực Kế hoạch - đầu tư; Công thương
Lĩnh vực Quân sự- Quốc phòng
Lao động- TB-XH
TTHC cấp xã, phường
Công an
Lao động TBXH
Y tế- Văn hóa và Thanh tra
Tài nguyên MT và Tài chính
Kế hoạch đầu tư
Nội vụ
Nông nghiệp và giao thông VT
Giáo dục ĐT và Công thương
Tư pháp
Quốc phòng Quân sự
Sức khoẻ - Đời sống
Gương người tốt việc tốt
Khuyến học-Khuyến tài
Lịch tiếp công dân
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Văn bản QPPL
Lĩnh vực hộ tịch
Trung ương
Thủ tục Công an và Thanh tra
thủ tục Công thương
Tỉnh
Y tế- Văn hóa- Thanh tra
Công an
Thư viện ảnh
Xin ý kiến nhân dân
Lấy ý kiến của cử tri về Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, thành lập các phường và thị xã Duy Tiên
Lấy ý kiến của nhân dân về dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Duy Tiên
Lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thị xã Duy Tiên lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025
Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước
Chào mừng Đại hội Đảng các cấp
Thư giãn
Mặt trận Tổ quốc các cấp
Luật và các văn bản liên quan
Thành lập thị xã Duy Tiên
LIÊN KẾT WEBSITE
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Các Tỉnh, thành phố
Thông tin đại chúng
THỐNG KÊ
Văn hoá - Xã hội

Thị xã Duy Tiên vận động xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”
Cập nhật lúc: 6/23/2020 4:50:00 PM
UBND thị xã Duy Tiên vừa ban hành Công văn về việc vận động xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” gửi Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Hiệu trưởng các trường; Giám đốc các doanh nghiệp đóng trên địa bàn thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường.

Theo công văn này, để thiết thực chào mừng kỷ niệm 73 năm ngày thương binh liệt sĩ, UBND thị xã Duy Tiên đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, phường triển khai phát động đợt vận động đóng góp xây dựng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” năm 2020, đồng thời kêu gọi các doanh nghiệp và nhân dân trong toàn huyện có lòng hảo tâm tích cực tham gia tự nguyện ủng hộ, đóng góp xây dựng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” năm 2020 đạt kết quả cao:

1. Đối với các cơ quan, đơn vị, các trường học, doanh nghiệp


UBND thị xã Duy Tiên đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phổ biến, phát động đợt vận động ủng hộ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” đến cán bộ, công chức, viên chức, sỹ quan, chiến sỹ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên và người lao động, đặc biệt là Giám đốc các doanh nghiệp đóng trên địa bàn thị xã tích cực tham gia ủng hộ ngày lương, ngày công lao động xây dựng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” thị xã Duy Tiên để tạo điều kiện cho người có công có hoàn cảnh khó khăn được chăm sóc, hỗ trợ tốt nhất về mặt vật chất cũng như tinh thần nhằm ổn định cuộc sống.


Mọi đóng góp, ủng hộ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” của các cơ quan, đơn vị nộp vào tài khoản số: 3761.0.9002740.91011 tại Kho bạc Nhà nước Duy Tiên, thời gian vận động đóng góp, ủng hộ quỹ hoàn thành trước ngày 27/7/2020.


2. Đối với các xã, phường


- UBND các xã, phường kiện toàn Ban quản lý quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” theo quy định tại Điều 11, Điều 12 - Chương IV - Điều lệ quản lý và sử dụng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” ban hành kèm theo Nghị định số 45/NĐ-CP ngày 28 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ.


- Tổ chức tốt công tác tuyên truyền về các hoạt động kỷ niệm 73 năm ngày thương binh, liệt sỹ nói chung và phong trào vận động ủng hộ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” nói riêng bằng nhiều hình thức, nội dung phong phú.


- Để đảm bảo có nguồn kinh phí tổ chức hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” trước và trong dịp 27/7/2020, UBND thị xã Duy Tiên yêu cầu các xã, phường khẩn trương phát động đợt vận động ủng hộ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” ngay từ đầu tháng 7/2020. Đồng thời việc vận động ủng hộ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” được thực hiện trên cơ sở tinh thần tự nguyện và công khai, phù hợp với thực tế ở địa phương. Công tác thu, nộp cần thực hiện theo đúng nguyên tắc tài chính hiện hành.


- Kết thúc đợt vận động và vào cuối năm Ban quản lý quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” các xã, phường có nhiệm vụ báo cáo kết quả vận động ủng hộ và các nội dung chi từ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” trong năm gửi về thường trực Ban quản lý quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” cấp thị xã theo quy định.


- Các xã, phường báo cáo quyết toán thu, chi quỹ “ Đền ơn đáp nghĩa ” đúng chế độ kế toán, tài chính hiện hành.


3. Đài Truyền thanh thị xã: Phối hợp với phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thị xã tăng thời lượng phát sóng nhằm tuyên truyền, vận động ủng hộ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” và thông báo tiến độ, kết quả vận động, ủng hộ quỹ của cơ quan, tổ chức và cá nhân tham gia ủng hộ.


4. Giao phòng Lao động -TB&XH thị xã: Theo dõi, tổng hợp và định kỳ báo cáo kết quả về UBND huyện (qua Văn phòng HĐND&UBND) để kịp thời biểu dương những đơn vị sớm tham gia đóng góp, ủng hộ quỹ và đôn đốc các đơn vị chậm thực hiện. Trong quá trình thực hiện có vấn đề gì vướng mắc hoặc thông báo mức ủng hộ quỹ đề nghị liên hệ với cơ quan thường trực Ban quản lý quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” thị xã Duy Tiên.


Điện thoại liên hệ: Thường trực Ban quản lý quỹ: 03513.551.019./
.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÁC TIN KHÁC:  In trang này |   Quay lại   | Về đầu trang  
  Khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Hà Nam (11/08)
  Tuyên truyền kỷ niệm 75 Ngày Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2-9 (11/08)
  Kết thúc đợt 1 kỳ thi tốt nghiệp THPT, các hội đồng tiến hành chấm thi ngay (10/08)
  Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất tới hết tháng 12/2020 (10/08)
  Khai mạc Phiên họp thứ 47 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (10/08)
  Sáng 10/8, Việt Nam không ghi nhận ca nhiễm COVID-19 mới (10/08)
  Công điện bảo đảm an toàn giao thông trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh (09/08)
  Thủ tướng: Các địa phương phải bảo đảm đủ vật tư, sinh phẩm phục vụ xét nghiệm (09/08)
  Thủ tướng: Cuộc chiến chống COVID-19 đã bắt đầu thời kỳ cao điểm (08/08)
  Hôm nay (8/8), bắt đầu kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 (08/08)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
THĂM DÒ Ý KIẾN - GÓP Ý
Theo bạn giao diện website duytien.gov.vn như thế nào?
TỶ GIÁ

Tổng quan   Lịch sử - Văn hoá   Kinh tế - Chính trị   Văn hoá - Xã hội    An ninh - Quốc phòng   Khoa học - Công nghệ   Tin tức   Văn bản của thị xã   TTHC thị xã   TTHC cấp xã, phường   Sức khoẻ - Đời sống   Gương người tốt việc tốt   Khuyến học-Khuyến tài   Lịch tiếp công dân   Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh   Văn bản QPPL   Thư viện ảnh   Xin ý kiến nhân dân   Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước   Thư giãn    Mặt trận Tổ quốc các cấp   Luật và các văn bản liên quan   Thành lập thị xã Duy Tiên  
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ DUY TIÊN
Giấy phép số 178/GP-TTĐT do UBND tỉnh Hà Nam cấp Ngày 26 tháng 6 năm 2017
Tổng biên tập: Phạm Hồng Thanh
Email: ubnddt@hanam.gov.vn - Điện thoại: 0226 3830 013 - Fax: 0226 3832 280
® Ghi rõ nguồn "DuyTien.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
© 2009 Bản quyền thuộc về UBND Thị xã Duy Tiên - Tỉnh Hà Nam
Design by VN2C