COVID-19 đến 6h sáng 12/8: Thế giới trên 240.000 ca bệnh và 5.650 người chết sau 24 giờ   |    Sử dụng kinh phí duy tu, bảo dưỡng và xử lý cấp bách sự cố đê điều   |    Hội nghị bàn các giải pháp xử lý các vi phạm về đất đai tôn giáo    |    Khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Hà Nam   |    hội nghị xét duyệt các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng ngành Giáo dục    |    Nga trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới trình làng vaccine COVID-19   |   

Sitemap  

Tổng quan
Điều kiện tự nhiên
Bản đồ hành chính
Hệ thống tổ chức
Thành tựu phát triển KT-XH
Định hướng phát triển KT-XH
Khu CN, cụm CN-TTCN
Các dự án đầu tư
Làng nghề
Cơ chế chính sách
Sơ đồ hệ thống tổ chức
Lịch sử - Văn hoá
Danh nhân
Phong tục-Tập quán
Lịch sử Đảng bộ thị xã
Ẩm thực
Văn nghệ
Lễ hội
Kinh tế - Chính trị
Văn hoá - Xã hội
An ninh - Quốc phòng
Khoa học - Công nghệ
Tin tức
Trong nước
Quốc tế
Dự báo thời tiết
Văn bản của thị xã
Báo cáo
Văn bản chỉ đạo (giấy mời,công văn,quyết định)
Tài liệu tham khảo
Thông báo đấu giá đất
Đăng nhập PM một cửa điện tử
Tài liệu tập huấn
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020
TTHC thị xã
Lĩnh vực Công an
Lĩnh vực Giáo dục
Lĩnh vực Nội vụ
Lĩnh vực tài nguyên
Lĩnh vực Xây dựng - Giao thông
Lĩnh vực Nông nghiệp
Lĩnh vực Thanh tra- Tài chính- Văn hóa- Thông tin TT
Lĩnh vực Kế hoạch - đầu tư; Công thương
Lĩnh vực Quân sự- Quốc phòng
Lao động- TB-XH
TTHC cấp xã, phường
Công an
Lao động TBXH
Y tế- Văn hóa và Thanh tra
Tài nguyên MT và Tài chính
Kế hoạch đầu tư
Nội vụ
Nông nghiệp và giao thông VT
Giáo dục ĐT và Công thương
Tư pháp
Quốc phòng Quân sự
Sức khoẻ - Đời sống
Gương người tốt việc tốt
Khuyến học-Khuyến tài
Lịch tiếp công dân
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Văn bản QPPL
Lĩnh vực hộ tịch
Trung ương
Thủ tục Công an và Thanh tra
thủ tục Công thương
Tỉnh
Y tế- Văn hóa- Thanh tra
Công an
Thư viện ảnh
Xin ý kiến nhân dân
Lấy ý kiến của cử tri về Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, thành lập các phường và thị xã Duy Tiên
Lấy ý kiến của nhân dân về dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Duy Tiên
Lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thị xã Duy Tiên lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025
Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước
Chào mừng Đại hội Đảng các cấp
Thư giãn
Mặt trận Tổ quốc các cấp
Luật và các văn bản liên quan
Thành lập thị xã Duy Tiên
LIÊN KẾT WEBSITE
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Các Tỉnh, thành phố
Thông tin đại chúng
THỐNG KÊ
Mặt trận Tổ quốc các cấp

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thị xã Duy Tiên tổ chức Hội nghị phản biện xã hội
Cập nhật lúc: 5/23/2020 8:40:00 PM
Chiều ngày 22/5/2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thị xã Duy Tiên tổ chức Hội nghị phản biện xã hội với dự thảo “Đề án phân loại rác thải tại nguồn, thu gom vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt và chất thải trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thị xã Duy Tiên, giai đoạn 2020-2025”. Đồng chí Trần Đình Tiến - Ủy viên BTV Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thị xã chủ trì hội nghị

 

Thời gian qua, mức rác thải sinh hoạt chủ yếu trên địa bàn thị xã phát sinh từ hộ gia đình, chợ trường học và các các cơ quan hành chính…, trong đó rác thải hữu cơ chiếm 55-69%, rác có thể tái chế chiếm 7-16%, rác thải vô cơ chiếm 12-36%, rác thải nguy hại chiếm 1-1,7%. Thị ủy, Ủy ban nhân dân thị xã đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo cấp ủy Đảng, chính quyền từ thị xã nhằm đảm bảo công tác vệ sinh môi trường, đến nay 100% xã, phường đã có tổ thu gom rác thải thường xuyên, toàn thị xã có 89 xe rác đẩy tay, 55 xe công nông tham gia thu gom rác về các bể trung chuyển rác hoặc các điểm trung chuyển rác tập trung; duy trì phong trào ra quân tổng vệ sinh môi trường 02 lần/tháng vào chủ nhật của tuần giữa tháng và tuần cuối tháng; Hầu hết các địa phương thực hiện đưa rác về nhà máy xử lý, trung bình 22 tấn/ngày. Tỷ lệ lượng rác thải sinh hoạt phát thải được thu gom đạt 96,3%


Toàn cảnh hội nghị

Theo Quyết định số 01/2020/QĐ-UBND ngày 02/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành mức phát thải sinh hoạt trên địa bàn thị xã: Lượng rác thải sinh hoạt của thị xã khoảng 53,8 tấn/ngày; phát sinh rác thải sinh hoạt đối với các xã, phường là 0,49 kg/người/ngày, các xã là 0,24 kg/người/ngày. Nhận thấy công tác phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn, thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt và chất thải trong sản xuất trên địa bàn là nhu cầu cấp bách, đảm bảo môi trường, chất lượng cuộc sống của người dân; Ủy ban nhân dân thị xã ban hành dự thảo Đề án phân loại rác thải tại nguồn, thu gom vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt và chất thải trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thị xã Duy Tiên, giai đoạn 2020-2025


Mục tiêu năm 2020: 100% hộ dân và các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi Đề án được trang bị các kiến thức về phân loại rác thải tại nguồn. Trên địa bàn thị xã: có trên 40% hộ dân và các đơn vị đóng trên địa bàn thực hiện phân loại rác thải tại nguồn; Tỷ lệ thu gom rác rải sinh hoạt bình quân đạt 97% trở lên; 100% rác thải thu gom được xử lý; tỷ lệ thu gom chất thải trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thị xã đạt 30% trở lên

Mục tiêu giai đoạn 2021-2022: Duy trì 100% hộ dân được trang bị các kiến thức về phân loại rác thải tại nguồn; Trên 60% hộ dân và các đơn vị cơ quan đóng trên địa bàn thị xã thực hiện phân loại rác thải tại nguồn; Tỷ lệ thu gom rác thải bình quân đạt 98,0% trở lên; 100% rác thải thu gom được xử lý; Tỷ lệ thu gom chất thải trong sản xuất nông nghiệp đạt 50% trở lên.

Mục tiêu giai đoạn 2023-2025: Thực hiện triển khai nhân rộng trên toàn thị xã; Duy trì 100% hộ dân được trang bị các kiến thức về phân loại rác tại nguồn; Trên 90% hộ dân và các đơn vị cơ quan đóng trên địa bàn thị xã thực hiện phân loại rác thải tại nguồn; Tỷ lệ thu gom rác thải bình quân đạt 98,5% trở lên; Tỷ lệ thu gom chất thải trong sản xuất nông nghiệp đạt 90%.

Về nhiệm vụ, giải pháp, Đề án cũng đề cập đến việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn; vai trò, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị, xã hội các cấp theo thẩm quyền; hoàn thiện mạng lưới thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt, chất thải trong sản xuất nông nghiệp; đầu tư nguồn lực tài chính và cơ chế chính sách; tăng cường công tác đôn đốc, kiểm tra. Dự thảo đề án cũng chỉ rõ nội dung chương trình phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn, thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt và chất thải trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thị xã và lộ trình triển khai thực hiện.

 

 


Đại biểu phát biểu  tham gia ý kiến tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu cơ bản nhất trí với dự thảo của Đề án. Đồng thời, tham gia về kết cấu, bố cục của đề án, bổ sung thêm các căn cứ có liên quan; đưa ra một số ý kiến, kiến nghị tập trung vào một số vấn đề liên quan như: nêu cao vai trò trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền đối với việc triển khai đề án; đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên hệ thống thông tin đại chúng; tuyên truyền, vận động các hội viên, đoàn viên và toàn thể nhân dân của MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội.

 Đ/c Trần Đình Tiến - Ủy viên BTV Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thị xã chủ trì hội nghị


Tại hội nghị, đồng chí Trần Đình Tiến - Ủy viên BTV Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thị xã đề nghị đại diện lãnh đạo phòng Tài nguyên Môi trường thị xã giải trình làm rõ một số vấn đề đại biểu quan tâm; tiếp thu đầy đủ những ý kiến, kiến nghị của các đại biểu để sớm bổ sung, hoàn thiện Đề án trình UBND thị xã ban hành trong thời gian tới./.


 

Hoàng Hồng

 

 

CÁC TIN KHÁC:  In trang này |   Quay lại   | Về đầu trang  
   Ủy ban MTTQ thị xã phối hợp tổ chức khởi công xây nhà cho hộ nghèo gia đình bà Nguyễn Thị Cậy, Tổ dân phố Bạch Xá, phường Hoàng Đông (08/08)
  Hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Duy Tiên lần thứ Tư, nhiệm kỳ 2019-2024 (30/07)
  Kết quả ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã  (22/05)
  Ủy ban MTTQ thị xã Duy Tiên: Vận động toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 và hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn (01/04)
  THƯ KÊU GỌI Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 và hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn  (01/04)
   Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Duy Tiên tổ chức công bố Quyết định thành lập Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tiên Sơn (30/03)
   Ủy ban MTTQ tỉnh và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tặng tặng quà tết cho 869 hộ nghèo thị xã Duy Tiên xuân Canh Tý 2020 (12/01)
  UBMTTQ tỉnh phối hợp với UBMTTQ huyện Duy Tiên tuyên truyền, phổ biến một số luật mới ban hành và các nghị quyết tại kỳ họp HĐND tỉnh khóa XVIII (26/12)
  Lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam huyện Duy Tiên thăm và chúc mừng Giáng sinh 2019 tại một số xứ họ đạo trên địa bàn huyện (24/12)
  MTTQ xã Mộc Nam: Vận động tặng quà cho 22 hộ nghèo, cận nghèo nhân kỷ niệm ngày hội đại đoàn kết toàn dân  (19/11)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
THĂM DÒ Ý KIẾN - GÓP Ý
Theo bạn giao diện website duytien.gov.vn như thế nào?
TỶ GIÁ

Tổng quan   Lịch sử - Văn hoá   Kinh tế - Chính trị   Văn hoá - Xã hội    An ninh - Quốc phòng   Khoa học - Công nghệ   Tin tức   Văn bản của thị xã   TTHC thị xã   TTHC cấp xã, phường   Sức khoẻ - Đời sống   Gương người tốt việc tốt   Khuyến học-Khuyến tài   Lịch tiếp công dân   Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh   Văn bản QPPL   Thư viện ảnh   Xin ý kiến nhân dân   Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước   Thư giãn    Mặt trận Tổ quốc các cấp   Luật và các văn bản liên quan   Thành lập thị xã Duy Tiên  
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ DUY TIÊN
Giấy phép số 178/GP-TTĐT do UBND tỉnh Hà Nam cấp Ngày 26 tháng 6 năm 2017
Tổng biên tập: Phạm Hồng Thanh
Email: ubnddt@hanam.gov.vn - Điện thoại: 0226 3830 013 - Fax: 0226 3832 280
® Ghi rõ nguồn "DuyTien.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
© 2009 Bản quyền thuộc về UBND Thị xã Duy Tiên - Tỉnh Hà Nam
Design by VN2C