Sử dụng kinh phí duy tu, bảo dưỡng và xử lý cấp bách sự cố đê điều   |    Hội nghị bàn các giải pháp xử lý các vi phạm về đất đai tôn giáo    |    Khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Hà Nam   |    hội nghị xét duyệt các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng ngành Giáo dục    |    Nga trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới trình làng vaccine COVID-19   |    Bắc Bộ sắp có mưa lớn kéo dài   |   

Sitemap  

Tổng quan
Điều kiện tự nhiên
Bản đồ hành chính
Hệ thống tổ chức
Thành tựu phát triển KT-XH
Định hướng phát triển KT-XH
Khu CN, cụm CN-TTCN
Các dự án đầu tư
Làng nghề
Cơ chế chính sách
Sơ đồ hệ thống tổ chức
Lịch sử - Văn hoá
Danh nhân
Phong tục-Tập quán
Lịch sử Đảng bộ thị xã
Ẩm thực
Văn nghệ
Lễ hội
Kinh tế - Chính trị
Văn hoá - Xã hội
An ninh - Quốc phòng
Khoa học - Công nghệ
Tin tức
Trong nước
Quốc tế
Dự báo thời tiết
Văn bản của thị xã
Báo cáo
Văn bản chỉ đạo (giấy mời,công văn,quyết định)
Tài liệu tham khảo
Thông báo đấu giá đất
Đăng nhập PM một cửa điện tử
Tài liệu tập huấn
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020
TTHC thị xã
Lĩnh vực Công an
Lĩnh vực Giáo dục
Lĩnh vực Nội vụ
Lĩnh vực tài nguyên
Lĩnh vực Xây dựng - Giao thông
Lĩnh vực Nông nghiệp
Lĩnh vực Thanh tra- Tài chính- Văn hóa- Thông tin TT
Lĩnh vực Kế hoạch - đầu tư; Công thương
Lĩnh vực Quân sự- Quốc phòng
Lao động- TB-XH
TTHC cấp xã, phường
Công an
Lao động TBXH
Y tế- Văn hóa và Thanh tra
Tài nguyên MT và Tài chính
Kế hoạch đầu tư
Nội vụ
Nông nghiệp và giao thông VT
Giáo dục ĐT và Công thương
Tư pháp
Quốc phòng Quân sự
Sức khoẻ - Đời sống
Gương người tốt việc tốt
Khuyến học-Khuyến tài
Lịch tiếp công dân
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Văn bản QPPL
Lĩnh vực hộ tịch
Trung ương
Thủ tục Công an và Thanh tra
thủ tục Công thương
Tỉnh
Y tế- Văn hóa- Thanh tra
Công an
Thư viện ảnh
Xin ý kiến nhân dân
Lấy ý kiến của cử tri về Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, thành lập các phường và thị xã Duy Tiên
Lấy ý kiến của nhân dân về dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Duy Tiên
Lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thị xã Duy Tiên lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025
Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước
Chào mừng Đại hội Đảng các cấp
Thư giãn
Mặt trận Tổ quốc các cấp
Luật và các văn bản liên quan
Thành lập thị xã Duy Tiên
LIÊN KẾT WEBSITE
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Các Tỉnh, thành phố
Thông tin đại chúng
THỐNG KÊ
Mặt trận Tổ quốc các cấp

Kết quả ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã
Cập nhật lúc: 5/22/2020 5:17:00 PM
Ngày 21/5/2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thị xã ban hành Thông báo số 18/TB-MT về Kết quả ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã tính đến ngày 20/5/2020
 

UỶ BAN MTTQ VIỆT NAM

 THỊ XÃ DUY TIÊN

*

BAN THƯỜNG TRỰC

Số:  18/TB-MT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 


           Duy Tiên, ngày  21   tháng  5  năm 2020

 

THÔNG BÁO

 của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ thị xã

kết quả ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã tính đến ngày 20/5/2020

 

Thực hiện sự chỉ đạo của Thường trực Thị ủy về công tác vận động toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19; Ngày 01/4/2020 Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thị xã ra Thư kêu gọi vận động toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 tới các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã, kết quả cụ thể như sau:

 Tính đến ngày 20/5/2020, Ủy ban MTTQ thị xã Duy Tiên tiếp nhận tiền ủng hộ từ các tập thể, cá nhân, các nhà hảo tâm tham gia ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 của thị xã là: 349.243.373đ

(Ba trăm bốn chín triệu, hai trăm bốn bốn ba ngàn ba trăm bảy mươi ba đồng). 


Danh sách các tập thể, cá nhân tham gia ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 của thị xã tính đến ngày 20/5/2020).


                                                                                  Đơn vị tiền: đồng

STT

ĐƠN VỊ

  S.TIÊN

GHI CHÚ

1

Thị ủy Duy Tiên

3.150.000

 

2

Phòng GD-DT thị xã

2.788.000

 

3

VKSND thị xã

2.370.000

 

4

UBMTTQ thị xã

300.000

 

5

Hội LHPN

300.000

 

6

Phòng tài chính - Kế hoạch

1.152.000

 

7

Trường tiểu học B Tiên Sơn

3.768.000

 

8

Thủ nhang Phạm Hải Hậu

30.000.000

 

9

Chùa Ninh Lão

2.000.000

 

10

Chùa Hoàn Dương

2.000.000

 

11

Chùa Hòa Mạc

2.000.000

 

12

Ban trị sự hội phật giáo thị xã

10.000.000

 

13

Phường Duy Hải

3.000.000

 

14

Phường Yên Bắc

2.365.000

 

15

Thanh tra thị xã

500.000

 

16

Thị đoàn Duy Tiên

300.000

 

17

Hội Khuyến học

200.000

 

18

Trường mầm non Tiên Ngoại

1.736.000

 

19

Trường tiểu học Nguyễn Hữu Tiến

3.619.000

 

20

Đài truyền thanh Duy Tiên

1.000.000

 

21

Trường tiểu học Bạch thượng

4.131.000

 

22

Hội CTĐ thị xã

200.000

 

23

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp- giáo dục thường xuyên thị xã

2.543.000

 

24

TTPT cụm CN Duy Tiên

300.000

 

25

VPHĐND& UBND thị xã

2.260.000

 

26

Xã Tiên Sơn

10.090.000

 

27

Hội nông dân thị xã

300.000

 

28

Hội CCB

300.000

 

29

Phòng Kinh tế

500.000

 

30

Hội cưụ TNXP

200.000

 

31

Trường tiểu học xã Yên Nam

3.312.000

 

32

Ông Đặng Đức Ngân - Lê Xá , Tiên Sơn

1.000.000

 

33

Bà Nguyễn Thị Ngọc Doanh- Lê Xá , Tiên Sơn

1.000.000

 

34

THCS Phường Bạch Thượng

2.632.373

 

35

Chi cục thuế Duy Tiên -Lý Nhân

8.115.000

 

36

Trường THCS Phường Châu Giang

3.380.000

 

37

Truường mầm non xã Yên Nam

2.815.000

 

38

Trường tiểu học Tiên Nội

3.090.000

 

39

Trường tiểu học Chuyên Ngoại

3.727.000

 

40

Trường mầm non Tiên Nội

2.329.000

 

41

Trường THCS Yên Nam

3.227.000

 

42

Trường THCS Tiên Nội

2.867.000

 

43

Trường THCS Duy Hải

2.318.000

 

44

Trường THCS xã Tiên Sơn

3.896.000

 

45

Trường tiểu học Tiên Yên- Yên Bắc

2.380.000

 

46

Phòng tư pháp

150.000

 

47

Trường tiểu học B Châu Giang

3.155.000

 

48

Trường mầm non phường Duy Minh

3.130.000

 

49

Trường mầm non phường Duy Hải

1.860.000

 

50

Tòa án nhân dân thị xã

1.445.000

 

51

Trường THCS Mộc Nam

1.217.000

 

52

Trường mầm non B Tiên Sơn

3.281.000

 

53

Phòng Y tế thị xã

350.000

 

54

Trường THCS Yên Bắc

4.110.000

 

55

Trường THCS Trác Văn

1.369.000

 

56

Trường THCS Mộc Bắc

1.633.000

 

57

Trường mầm non Chuyên Ngoại

3.846.000

 

58

Trường tiểu học A Tiên Sơn

2.602.000

 

59

Trường THCS Chuyên Ngoại

2.645.000

 

60

Trường THCS Nguyễn Hữu Tiến

3.828.000

 

61

Trường mầm non Hòa Mạc

4.420.000

 

62

Xã Yên nam

1.892.000

 

63

Trường mầm non Mộc Bắc

2.963.000

 

64

Trung tâm chính trị thị xã

500.000

 

65

Trường THCS Hòa Mạc

2.060.000

 

66

Trường tiểu học Hòa Mạc

3.648.000

 

67

Trường mầm non phường Đồng Văn

2.144.000

 

68

Trường THCS Đồng Văn

3.230.000

 

69

Trường mầm non phường Hoàng Đông

3.879.000

 

70

Phòng Lao động thương binh- xã hội

500.000

 

71

Phong quản lý đô thị

500.000

 

72

Trường mâm non Châu Giang

5.585.000

 

73

Trường tiểu học Duy Hải

2.460.000

 

74

Trường tiểu học Hoàng Đông

3.520.000

 

75

Trường tiểu học Mộc Nam

1.585.000

 

76

Trung tâm điều dưỡng TB Duy Tiên

1.000.000

 

77

Trung tâm phát triển quỹ đất

1.800.000

 

78

Trường tiểu học Duy Minh

3.907.000

 

79

Phòng nội vụ

1.000.000

 

80

Trường tiểu học Mộc Bắc

2.143.000

 

81

Trường tiểu học và THCS Tiên  Ngoại

3.083.000

 

82

Trường Mầm non Bạch Thượng

3.429.000

 

83

Trường tiểu học Trác Văn

4.257.000

 

84

Xã Hoàng Đông

5.340.000

 

85

Phường Đồng Văn

44.000.000

 

86

Phường Bạch thượng

7.000.000

 

87

Trường tiểu học A Châu Giang

3.014.000

 

88

Trường tiểu học Đồng Văn

4.381.000

 

89

Trường Mầm non A Tiên Sơn

3.150.000

 

90

Xã Tiên Ngoại

10.961.000

 

91

Công ty TNHH Bình Minh

2.000.000

 

92

Xã Trác Văn

9.500.000

 

93

Xã Mộc Bắc

5.000.000

 

94

Xã Mộc Nam

5.000.000

 

95

Phòng Tài nguyên - Môi trường

500.000

 

96

Phòng Văn hóa - TT

727.000

 

97

Trung tâm văn hóa thị xã

1.492.000

 

98

Xã Tiên Nội

3.000.000

 

99

Xã Chuyên Ngoại

4.300.000

 

100

Công đoàn thị xã

300.000

 

101

Trường Mầm non Trác văn

4.000.000

 

102

Trường Mầm non Mộc Nam

1.992.000

349.243.373

 

   Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thị xã, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ thị xã xin trân trọng cảm ơn các nhà hảo tâm đã ủng hộ và kính mong các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân tiếp tục ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 của thị xã, số tiền nộp vào số TK:  3761.0.9002743.910 của UBMTTQ thị xã tại Kho bạc Nhà nước Duy Tiên.

 

 

Nơi nhận:

- BTT UBMTTQ tỉnh (b/c)

- TT Thị ủy (b/c)

- Ban CĐPCD;

- Lưu.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC

CHỦ TỊCH

 

 

(Đã ký)

 

 

Trần Đình Tiến

 

CÁC TIN KHÁC:  In trang này |   Quay lại   | Về đầu trang  
   Ủy ban MTTQ thị xã phối hợp tổ chức khởi công xây nhà cho hộ nghèo gia đình bà Nguyễn Thị Cậy, Tổ dân phố Bạch Xá, phường Hoàng Đông (08/08)
  Hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Duy Tiên lần thứ Tư, nhiệm kỳ 2019-2024 (30/07)
  Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thị xã Duy Tiên tổ chức Hội nghị phản biện xã hội  (23/05)
  Ủy ban MTTQ thị xã Duy Tiên: Vận động toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 và hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn (01/04)
  THƯ KÊU GỌI Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 và hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn  (01/04)
   Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Duy Tiên tổ chức công bố Quyết định thành lập Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tiên Sơn (30/03)
   Ủy ban MTTQ tỉnh và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tặng tặng quà tết cho 869 hộ nghèo thị xã Duy Tiên xuân Canh Tý 2020 (12/01)
  UBMTTQ tỉnh phối hợp với UBMTTQ huyện Duy Tiên tuyên truyền, phổ biến một số luật mới ban hành và các nghị quyết tại kỳ họp HĐND tỉnh khóa XVIII (26/12)
  Lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam huyện Duy Tiên thăm và chúc mừng Giáng sinh 2019 tại một số xứ họ đạo trên địa bàn huyện (24/12)
  MTTQ xã Mộc Nam: Vận động tặng quà cho 22 hộ nghèo, cận nghèo nhân kỷ niệm ngày hội đại đoàn kết toàn dân  (19/11)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
THĂM DÒ Ý KIẾN - GÓP Ý
Theo bạn giao diện website duytien.gov.vn như thế nào?
TỶ GIÁ

Tổng quan   Lịch sử - Văn hoá   Kinh tế - Chính trị   Văn hoá - Xã hội    An ninh - Quốc phòng   Khoa học - Công nghệ   Tin tức   Văn bản của thị xã   TTHC thị xã   TTHC cấp xã, phường   Sức khoẻ - Đời sống   Gương người tốt việc tốt   Khuyến học-Khuyến tài   Lịch tiếp công dân   Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh   Văn bản QPPL   Thư viện ảnh   Xin ý kiến nhân dân   Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước   Thư giãn    Mặt trận Tổ quốc các cấp   Luật và các văn bản liên quan   Thành lập thị xã Duy Tiên  
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ DUY TIÊN
Giấy phép số 178/GP-TTĐT do UBND tỉnh Hà Nam cấp Ngày 26 tháng 6 năm 2017
Tổng biên tập: Phạm Hồng Thanh
Email: ubnddt@hanam.gov.vn - Điện thoại: 0226 3830 013 - Fax: 0226 3832 280
® Ghi rõ nguồn "DuyTien.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
© 2009 Bản quyền thuộc về UBND Thị xã Duy Tiên - Tỉnh Hà Nam
Design by VN2C