Sử dụng kinh phí duy tu, bảo dưỡng và xử lý cấp bách sự cố đê điều   |    Hội nghị bàn các giải pháp xử lý các vi phạm về đất đai tôn giáo    |    Khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Hà Nam   |    hội nghị xét duyệt các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng ngành Giáo dục    |    Nga trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới trình làng vaccine COVID-19   |    Bắc Bộ sắp có mưa lớn kéo dài   |   

Sitemap  

Tổng quan
Điều kiện tự nhiên
Bản đồ hành chính
Hệ thống tổ chức
Thành tựu phát triển KT-XH
Định hướng phát triển KT-XH
Khu CN, cụm CN-TTCN
Các dự án đầu tư
Làng nghề
Cơ chế chính sách
Sơ đồ hệ thống tổ chức
Lịch sử - Văn hoá
Danh nhân
Phong tục-Tập quán
Lịch sử Đảng bộ thị xã
Ẩm thực
Văn nghệ
Lễ hội
Kinh tế - Chính trị
Văn hoá - Xã hội
An ninh - Quốc phòng
Khoa học - Công nghệ
Tin tức
Trong nước
Quốc tế
Dự báo thời tiết
Văn bản của thị xã
Báo cáo
Văn bản chỉ đạo (giấy mời,công văn,quyết định)
Tài liệu tham khảo
Thông báo đấu giá đất
Đăng nhập PM một cửa điện tử
Tài liệu tập huấn
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020
TTHC thị xã
Lĩnh vực Công an
Lĩnh vực Giáo dục
Lĩnh vực Nội vụ
Lĩnh vực tài nguyên
Lĩnh vực Xây dựng - Giao thông
Lĩnh vực Nông nghiệp
Lĩnh vực Thanh tra- Tài chính- Văn hóa- Thông tin TT
Lĩnh vực Kế hoạch - đầu tư; Công thương
Lĩnh vực Quân sự- Quốc phòng
Lao động- TB-XH
TTHC cấp xã, phường
Công an
Lao động TBXH
Y tế- Văn hóa và Thanh tra
Tài nguyên MT và Tài chính
Kế hoạch đầu tư
Nội vụ
Nông nghiệp và giao thông VT
Giáo dục ĐT và Công thương
Tư pháp
Quốc phòng Quân sự
Sức khoẻ - Đời sống
Gương người tốt việc tốt
Khuyến học-Khuyến tài
Lịch tiếp công dân
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Văn bản QPPL
Lĩnh vực hộ tịch
Trung ương
Thủ tục Công an và Thanh tra
thủ tục Công thương
Tỉnh
Y tế- Văn hóa- Thanh tra
Công an
Thư viện ảnh
Xin ý kiến nhân dân
Lấy ý kiến của cử tri về Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, thành lập các phường và thị xã Duy Tiên
Lấy ý kiến của nhân dân về dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Duy Tiên
Lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thị xã Duy Tiên lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025
Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước
Chào mừng Đại hội Đảng các cấp
Thư giãn
Mặt trận Tổ quốc các cấp
Luật và các văn bản liên quan
Thành lập thị xã Duy Tiên
LIÊN KẾT WEBSITE
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Các Tỉnh, thành phố
Thông tin đại chúng
THỐNG KÊ
Mặt trận Tổ quốc các cấp

Triển khai Cổng Dịch vụ công quốc gia: Người dân hài lòng là Chính phủ thành công
Cập nhật lúc: 11/1/2019 4:42:00 PM
Sáng 1/11, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về triển khai Cổng Dịch vụ công quốc gia - đầu mối cung cấp thông tin, hỗ trợ tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến.


Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng phát biểu. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Mục tiêu xây dựng Cổng Dịch vụ công quốc gia (DVCQG) là hướng tới sự hài lòng cho người dân và doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục hành chính (TTHC), dịch vụ công (DVC) trực tuyến. Theo đó, quyết tâm của Chính phủ, của Văn phòng Chính phủ cùng các bộ, địa phương là thực hiện vận hành Cổng DVCQG vào cuối tháng 11/2019.


Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng nhấn mạnh xây dựng Cổng DVCQG là việc quan trọng, là nhiệm vụ lớn để tiến tới Chính phủ số, nền kinh tế số. Theo đó, sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp khi thực hiện TTHC) là sự thành công trong cung cấp DVC của Chính phủ, đúng theo phương châm Chính phủ phục vụ người dân, doanh nghiệp, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm.


Thời gian qua, các bộ, ngành, địa phương tham gia tích cực trong việc xây dựng, triển khai cổng DVC, hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh để nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.


Tuy nhiên, theo người đứng đầu VPCP, với những việc làm riêng lẻ như vậy, không thể có bộ, địa phương nào cung cấp toàn diện về DVC được, vì nhu cầu của người dân, doanh nghiệp về các DVC có tính chất liên ngành hoặc phạm vi thực hiện ở nhiều địa phương sẽ khó được các cổng DVC của các bộ, địa phương đáp ứng một cách toàn diện, thuận lợi nhất.


Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP nêu ví dụ khi người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến ở tỉnh này không thể tái sử dụng hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết đã thực hiện ở bộ, ngành, tỉnh khác hoặc một doanh nghiệp muốn thực hiện hoạt động khuyến mại trong phạm vi toàn quốc sẽ phải vào cổng DVC của từng tỉnh hoặc trực tiếp đến từng tỉnh để thực hiện thủ tục thông báo hoạt động khuyến mại...


Chính vì vậy, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã giao VPCP chủ trì, phối hợp với bộ, ngành, địa phương xây dựng Cổng DVC quốc gia để đảm bảo tính hoàn chỉnh của một hệ thống quan trọng, kết nối Chính phủ với người dân và doanh nghiệp, thể hiện tinh thần phục vụ của Chính phủ.


Nói cách khác, DVC trực tiếp ở các bộ, địa phương giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp được tích hợp trên nền tảng trục liên thông văn bản quốc gia để có sự trao đổi, chia sẻ thay vì việc giới hạn bởi thời gian, địa giới hành chính.


VPCP đã gửi 2 công văn để hướng dẫn bộ, ngành, địa phương thực hiện các nhiệm vụ của mình theo yêu cầu của Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.Tuy nhiên, theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP, qua theo dõi, việc triển khai các nhiệm vụ được giao theo hướng dẫn tại 2 công văn này ở các bộ, ngành, địa phương còn rất chậm do còn gặp lúng túng, việc bố trí nguồn lực trong triển khai chưa thỏa đáng. Điều này làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện Đề án theo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.


Vì vậy, hội nghị này được tổ chức để hướng dẫn cụ thể về phương pháp, cách thức triển khai các nhiệm vụ liên quan đến xây dựng Cổng DVCQG của bộ, ngành, địa phương. Bên cạnh đó, VPCP sẽ lắng nghe, trao đổi để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của bộ, ngành, địa phương trong triển khai nhiệm vụ này.


Lộ trình thực hiện


Theo Cục Kiểm soát TTHC (VPCP), Cổng DVCQG được thiết lập tại một địa chỉ duy nhất (www.dichvucong.gov.vn) là đầu mối cung cấp thông tin, hỗ trợ tổ chức, cá nhân thực hiện TTHC, DVC trực tuyến và giám sát, đánh giá việc giải quyết TTHC.


Lợi ích của Cổng DVCQG là giúp giảm thời gian, chi phí thực hiện TTHC, DVC thông qua việc cắt giảm các thủ tục, trình tự kiểm tra, xác nhận đối với các thông tin được truy xuất từ các cơ sở dữ liệu chuyên ngành đã được tích hợp như đăng ký kinh doanh, thuế, bảo hiểm; cho phép giấy tờ, thông tin tổ chức, cá nhân đã cung cấp một lần thành công khi thực hiện DVC trực tuyến được tái sử dụng khi thực hiện DVC trực tuyến lần sau và kết quả giải quyết TTHC được công nhận tính pháp lý trên toàn hệ thống; việc cung cấp DVC không phụ thuộc vào thời gian, địa giới hành chính.


Cổng DVCQG giúp tạo thuận lợi, giảm thời gian chuẩn bị và xử lý hồ sơ, giấy tờ của cá nhân, tổ chức mà các Cổng DVC của bộ, tỉnh khó thực hiện được; là địa chỉ cung cấp các thông tin về TTHC, DC đầy đủ, tin cậy, chính xác, được đảm bảo thi hành của Chính phủ.


Lộ trình thực hiện Cổng DVCQG dự kiến khai trương cuối tháng 11/2019 cho phép người dân, doanh nghiệp thực hiện các thủ tục: Đổi giấy phép lái xe (mức độ 3); cấp giấy phép lái xe quốc tế; cấp chứng nhận xuất xứ hàng hóa; đăng ký khuyến mại; nộp thuế điện tử với doanh nghiệp; cấp mới điện hạ áp và trung áp; thanh toán tiền điện; thông báo thực hiện khuyến mại tại các địa phương.


3 địa phương làm điểm cho cả nước


Hà Nội, TPHCM, tỉnh Quảng Ninh là 3 địa phương được Thủ tướng chọn thí điểm các DVC trên Cổng DVCQG. Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP đề nghị các địa phương này tập trung nhân lực, nguồn lực để triển khai làm điểm cho cả nước. Bên cạnh đó Chính phủ khuyến khích các địa phương đăng ký các DVC để sớm triển khai cho người dân, doanh nghiệp trên Cổng DVCQG.


Là một trong những địa phương được chọn thí điểm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Đặng Huy Hậu cho biết trong nội bộ tỉnh đã liên thông 4 cấp về TTHC; hạ tầng cũng liên thông tốt với VPCP, một số bộ và các tỉnh ngoài. Theo chủ trương được chọn thí điểm một số DVC, tỉnh đã triển khai nhiệm vụ theo đúng lộ trình. Dự kiến trong tháng 11 triển khai các dịch vụ thí điểm là: Đăng ký khuyến mại, cấp giấy phép lái xe và đăng ký khai sinh.


Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý cho biết về rà soát, chuẩn hóa dữ liệu, Hà Nội hiện đang tích cực phối hợp với Cục Kiểm soát TTHC hoàn thành trước 15/11. Về các biện pháp kỹ thuật để kết nối với Cổng DVCQG, Hà Nội đã triển khai dịch vụ công thống nhất trên cổng chung của Thành phố, vì vậy việc kết nối chia sẻ với Cổng DVCQG tiến hành thuận lợi.


Thành phố Hà Nội hiện đang đang phối hợp để hoàn thành các thủ tục thí điểm trong tháng 11/2019 như: Cấp chứng chỉ hành nghề y dược, cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh, cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, cấp bản sao trích lục hộ tịch, đăng ký khai sinh.


Đại diện TPHCM cũng cho biết đang hoàn thiện để thí điểm các thủ tục như: Thủ tục liên thông giữa đăng ký hộ kinh doanh và đăng ký thuế, quý I/2020 là thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp, đăng ký khai sinh; liên thông đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi...Quang cảnh hội nghị. Ảnh: VGP/Nhật Bắc


Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng, thời gian từ nay đến khi vận hành chính thức vào cuối tháng 11/2019 không còn dài, vì vậy để việc xây dựng Cổng DVCQG đáp ứng yêu cầu tiến độ, chất lượng, cần có sự chung tay, vào cuộc quyết liệt của các bộ, ngành, địa phương. Việc ra mắt Cổng DVCQG vào cuối tháng 11/2019 mới chỉ là điểm khởi đầu của một quá trình để tiếp tục cải cách phục vụ người dân và doanh nghiệp.


Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP nhấn mạnh: "Việc người dân, doanh nghiệp lựa chọn thực hiện DVC khi Cổng DVCQG đi vào vận hành chính là thành công của Chính phủ"./.

 

 

Nguồn tin: Chinhphu.vn
CÁC TIN KHÁC:  In trang này |   Quay lại   | Về đầu trang  
   Ủy ban MTTQ thị xã phối hợp tổ chức khởi công xây nhà cho hộ nghèo gia đình bà Nguyễn Thị Cậy, Tổ dân phố Bạch Xá, phường Hoàng Đông (08/08)
  Hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Duy Tiên lần thứ Tư, nhiệm kỳ 2019-2024 (30/07)
  Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thị xã Duy Tiên tổ chức Hội nghị phản biện xã hội  (23/05)
  Kết quả ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã  (22/05)
  Ủy ban MTTQ thị xã Duy Tiên: Vận động toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 và hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn (01/04)
  THƯ KÊU GỌI Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 và hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn  (01/04)
   Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Duy Tiên tổ chức công bố Quyết định thành lập Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tiên Sơn (30/03)
   Ủy ban MTTQ tỉnh và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tặng tặng quà tết cho 869 hộ nghèo thị xã Duy Tiên xuân Canh Tý 2020 (12/01)
  UBMTTQ tỉnh phối hợp với UBMTTQ huyện Duy Tiên tuyên truyền, phổ biến một số luật mới ban hành và các nghị quyết tại kỳ họp HĐND tỉnh khóa XVIII (26/12)
  Lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam huyện Duy Tiên thăm và chúc mừng Giáng sinh 2019 tại một số xứ họ đạo trên địa bàn huyện (24/12)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
THĂM DÒ Ý KIẾN - GÓP Ý
Theo bạn giao diện website duytien.gov.vn như thế nào?
TỶ GIÁ

Tổng quan   Lịch sử - Văn hoá   Kinh tế - Chính trị   Văn hoá - Xã hội    An ninh - Quốc phòng   Khoa học - Công nghệ   Tin tức   Văn bản của thị xã   TTHC thị xã   TTHC cấp xã, phường   Sức khoẻ - Đời sống   Gương người tốt việc tốt   Khuyến học-Khuyến tài   Lịch tiếp công dân   Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh   Văn bản QPPL   Thư viện ảnh   Xin ý kiến nhân dân   Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước   Thư giãn    Mặt trận Tổ quốc các cấp   Luật và các văn bản liên quan   Thành lập thị xã Duy Tiên  
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ DUY TIÊN
Giấy phép số 178/GP-TTĐT do UBND tỉnh Hà Nam cấp Ngày 26 tháng 6 năm 2017
Tổng biên tập: Phạm Hồng Thanh
Email: ubnddt@hanam.gov.vn - Điện thoại: 0226 3830 013 - Fax: 0226 3832 280
® Ghi rõ nguồn "DuyTien.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
© 2009 Bản quyền thuộc về UBND Thị xã Duy Tiên - Tỉnh Hà Nam
Design by VN2C