Sử dụng kinh phí duy tu, bảo dưỡng và xử lý cấp bách sự cố đê điều   |    Hội nghị bàn các giải pháp xử lý các vi phạm về đất đai tôn giáo    |    Khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Hà Nam   |    hội nghị xét duyệt các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng ngành Giáo dục    |    Nga trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới trình làng vaccine COVID-19   |    Bắc Bộ sắp có mưa lớn kéo dài   |   

Sitemap  

Tổng quan
Điều kiện tự nhiên
Bản đồ hành chính
Hệ thống tổ chức
Thành tựu phát triển KT-XH
Định hướng phát triển KT-XH
Khu CN, cụm CN-TTCN
Các dự án đầu tư
Làng nghề
Cơ chế chính sách
Sơ đồ hệ thống tổ chức
Lịch sử - Văn hoá
Danh nhân
Phong tục-Tập quán
Lịch sử Đảng bộ thị xã
Ẩm thực
Văn nghệ
Lễ hội
Kinh tế - Chính trị
Văn hoá - Xã hội
An ninh - Quốc phòng
Khoa học - Công nghệ
Tin tức
Trong nước
Quốc tế
Dự báo thời tiết
Văn bản của thị xã
Báo cáo
Văn bản chỉ đạo (giấy mời,công văn,quyết định)
Tài liệu tham khảo
Thông báo đấu giá đất
Đăng nhập PM một cửa điện tử
Tài liệu tập huấn
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020
TTHC thị xã
Lĩnh vực Công an
Lĩnh vực Giáo dục
Lĩnh vực Nội vụ
Lĩnh vực tài nguyên
Lĩnh vực Xây dựng - Giao thông
Lĩnh vực Nông nghiệp
Lĩnh vực Thanh tra- Tài chính- Văn hóa- Thông tin TT
Lĩnh vực Kế hoạch - đầu tư; Công thương
Lĩnh vực Quân sự- Quốc phòng
Lao động- TB-XH
TTHC cấp xã, phường
Công an
Lao động TBXH
Y tế- Văn hóa và Thanh tra
Tài nguyên MT và Tài chính
Kế hoạch đầu tư
Nội vụ
Nông nghiệp và giao thông VT
Giáo dục ĐT và Công thương
Tư pháp
Quốc phòng Quân sự
Sức khoẻ - Đời sống
Gương người tốt việc tốt
Khuyến học-Khuyến tài
Lịch tiếp công dân
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Văn bản QPPL
Lĩnh vực hộ tịch
Trung ương
Thủ tục Công an và Thanh tra
thủ tục Công thương
Tỉnh
Y tế- Văn hóa- Thanh tra
Công an
Thư viện ảnh
Xin ý kiến nhân dân
Lấy ý kiến của cử tri về Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, thành lập các phường và thị xã Duy Tiên
Lấy ý kiến của nhân dân về dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Duy Tiên
Lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thị xã Duy Tiên lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025
Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước
Chào mừng Đại hội Đảng các cấp
Thư giãn
Mặt trận Tổ quốc các cấp
Luật và các văn bản liên quan
Thành lập thị xã Duy Tiên
LIÊN KẾT WEBSITE
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Các Tỉnh, thành phố
Thông tin đại chúng
THỐNG KÊ
Mặt trận Tổ quốc các cấp

Kế hoạch Tổ chức tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2019
Cập nhật lúc: 10/4/2019 4:30:00 PM
Ngày 01/10/2019, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện ban hành Kế hoạch số 07/KH-MTTQ Tổ chức tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2019.


 
KẾ HOẠCH 

 Tổ chức tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2019

(Từ ngày 05/10/2019 đến ngày 18/11/2019)


Thực hiện Kế hoạch số 03/KH-MTTQ ngày 26/9/2019, của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Nam; Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ huyện xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2019 (từ 05/10/2019 đến 18/11/2019) như sau:

I - MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU


1. Tập trung các hoạt động vận động các tầng lớp nhân dân, các đơn vị, tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp, trường học, lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện; các nhà hảo tâm trong và ngoài huyện, ủng hộ vào Quỹ “vì người nghèo” các cấp nhằm tạo nguồn lực để chăm lo cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn góp phần hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” của Thủ tướng Chính phủ.


2. Tiếp tục phát huy vai trò của các đoàn thể, cộng đồng, gia đình, dòng họ ở khu dân cư và sự phấn đấu vươn lên thoát nghèo của chính bản thân người nghèo để huy động nguồn lực tại chỗ trực tiếp giúp người nghèo.


 3. Các hoạt động phải có sự phối hợp thống nhất giữa Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc với các tổ chức thành viên để tránh chồng chéo trong công tác vận động và triển khai hỗ trợ cho hộ nghèo. Thực hiện nghiêm túc việc quản lý, sử dụng Quỹ, tránh để xảy ra thất thoát, sử dụng sai mục đích, hỗ trợ đúng đối tượng và công khai theo quy định.


II. NỘI DUNG


1. Công tác tuyên truyền:


- Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ các cấp phối hợp với các tổ chức thành viên, các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của tháng cao điểm “Vì người nghèo” về kết quả vận động, xây dựng Qũy “Vì người nghèo” các cấp trong thời gian qua, cùng với các chính sách của Đảng, Nhà nước, của địa phương thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững.


- Các tổ chức thành viên của Mặt trận phối hợp tuyên truyền kết quả giúp đỡ đoàn viên, hội viên nghèo của tổ chức mình và kết quả tham gia ủng hộ Quỹ  “Vì người nghèo”, các chương trình an sinh xã hội.


- Tăng cường tuyên truyền về vận động giúp đỡ người nghèo; tập trung nêu các gương tập thể, cá nhân điển hình ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” các cấp; động viên, biểu dương gương hộ nghèo vươn lên thoát nghèo, các địa phương có nhiều cố gắng trong việc phấn đấu hoàn thành chương trình xây nhà Đại đoàn kết, nhà không an toàn cho các hộ nghèo; các mô hình, kinh nghiệm đóng góp xây dựng Quỹ các cấp ở các địa phương và hình ảnh các hộ nghèo gặp khó khăn về nhà ở đã được các tổ chức, đơn vị, các nhà hảo tâm giúp đỡ về tiền của, công sức để tuyên truyền trong dịp chào mừng kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930-18/11/2019).


2. Công tác vận động ủng hộ Quỹ vì người nghèo” và thực hiện an sinh xã hội


- Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp tham mưu với cấp uỷ, phối hợp với chính quyền phát động tháng cao điểm “Vì người nghèo” (từ 05/10/2019- 18/11/2019) phù hợp với tình hình thực tế của địa phương nhằm tiếp tục vận động, xây dựng Quỹ “vì người nghèo” các cấp đạt hiệu quả, phối hợp thực hiện các nội dung chăm lo cho người nghèo theo Quy chế vận động, quản lý và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo”; sửa đổi năm 2019 ban hành kèm theo Quyết định số 17/QĐ-BVĐ ngày 12/6/2019, của Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” huyện Duy Tiên.


- Tổ chức các hoạt động giúp đỡ người nghèo như hỗ trợ người nghèo làm nhà Đại đoàn kết, hỗ trợ hộ nghèo phát triển kinh tế hộ, thăm hỏi, tặng quà ... nhân dịp kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam.


- Phối hợp vận động các cơ quan, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” có thể ủng hộ trực tiếp hoặc ủng hộ có địa chỉ cụ thể theo đề nghị của tổ chức, doanh nghiệp.


3. Đối tượng vận động:


a) Cấp xã, thị trấn: Vận động những thành phần trên địa bàn do cấp xã, thị trấn trực tiếp quản lý, bao gồm:


- Cán bộ, công chức xã, thị trấn.


- Cán bộ, công nhân viên về nghỉ chế độ bảo hiểm xã hội.


- Các HTX dịch vụ nông nghiệp, HTX tiểu thủ công nghiệp, các doanh nghiệp tư nhân…


- Các chức sắc tôn giáo, các tổ chức tôn giáo.


- Các hộ gia đình sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, kinh doanh, dịch vụ…


b) Cấp huyện: Vận động các thành phần đang làm việc tại:


- Các cơ quan Nhà nước, cơ quan hành chính sự nghiệp cấp huyện.


- Các cơ quan của Đảng, các đoàn thể chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và tổ chức xã hội - nghề nghiệp do cấp huyện quản lý.


- Các doanh nghiệp, công ty trên địa bàn huyện.


- Giáo viên đang giảng dạy tại các trường PTTH, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và GDTX, THCS, Tiểu học, Trường mầm non.


* Các cơ quan, đơn vị, tổ chức các doanh nghiệp và Việt kiều, người Việt Nam đang làm việc, công tác tại nước ngoài ủng hộ vào quỹ cấp nào là tuỳ thuộc vào sự tự nguyện của đơn vị, tổ chức, cá nhân đó.


4- Mức vận động


- Mỗi cán bộ, công chức, giáo viên, công nhân viên ủng hộ ít nhất 01 ngày lương.


- Các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình tùy theo điều kiện để ủng hộ, nhằm tạo thêm nguồn lực để chăm lo cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn góp phần hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” của Thủ tướng Chính Phủ.


III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN


1. Đối với cấp huyện.


Triển khai các hoạt động trong tháng cao điểm “Vì người nghèo” như: Tổng hợp kết quả vận động Quỹ “vì người nghèo” các cấp trong huyện, thăm hỏi tặng quà cho các hộ nghèo, hỗ trợ vốn phát triển kinh tế hộ, trao tiền hỗ trợ làm nhà ở cho các hộ nghèo năm 2019 từ nguồn Quỹ “vì người nghèo” của tỉnh.


- Tổ chức, phân công nhiệm vụ các thành viên Ban vận động; chỉ đạo hướng dẫn tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên hiểu về mục đích, ý nghĩa của việc tham gia ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, phối hợp thực hiện các nội dung chăm lo cho người nghèo theo Quy chế “Quỹ vì người nghèo” và các Chương trình an sinh xã hội khác.


- Sửa đổi bổ sung Quy chế quản lý và sử dụng “Quỹ vì người nghèo” theo Quy chế của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt
Nam hướng dẫn.

2 Các Tổ chức thành viên và các cơ quan, tổ chức, đơn vị.


- Các Tổ chức thành viên chủ động xây dựng Kế hoạch, văn bản chỉ đạo hướng dẫn trong hệ thống tổ chức mình để phối hợp thực hiện Tháng cao điểm “Vì người nghèo” và vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên tích cực ủng hộ Quỹ “vì người nghèo” các cấp. Phối hợp với Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, chính quyền địa phương để hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết; thăm hỏi tặng quà nhân kỷ niệm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, ngày hội Đại đoàn kết ở khu dân cư 18/11/2019 cho hội viên, đoàn viên nghèo của tổ chức mình.


- Giới thiệu và tuyên truyền gương hội viên, đoàn viên nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững; giới thiệu các hội viên, đoàn viên nghèo về Ban vận động các cấp để được phối hợp hỗ trợ thoát nghèo bền vững.


- Vận động cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan ủng hộ Quỹ “vì người nghèo” của cấp mình, đăng ký hỗ trợ cho các hộ nghèo về nhà ở theo địa chỉ cụ thể.


2. Đối với Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn.


Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ các xã, thị trấn căn cứ tình hình cụ thể của địa phương xây dựng Kế hoạch thực hiện tháng cao điểm “Vì người nghèo”, báo cáo cấp Ủy để tổ chức vận động ủng hộ Quỹ “vì người nghèo”, hướng dẫn các tổ chức thành viên và Ban công tác Mặt trận triển khai rộng rãi tháng cao điểm “Vì người nghèo” đến khu dân cư và hộ gia đình.


Triển khai các hoạt động trong tháng cao điểm “Vì người nghèo” như: Tổng hợp kết quả vận động Quỹ “vì người nghèo”, thăm hỏi tặng quà cho các hộ nghèo, trích Quỹ “vì người nghèo” để triển khai thực hiện các nội dung chăm lo cho người nghèo theo Quy chế Quỹ “Vì người nghèo” sửa đổi năm 2019.


Phối hợp với chính quyền chỉ đạo rà soát, lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo đảm bảo chính xác không để hộ nghèo, hộ cận nghèo nào không được quan tâm hỗ trợ nhưng cũng không để xảy ra tình trạng trùng lặp đối tượng; thực hiện việc rà soát số hộ nghèo khó khăn về nhà ở, thống nhất danh sách để có phương án  hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo.


Phấn đấu hoàn thành kế hoạch làm nhà ở cho hộ nghèo năm 2019 đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ thời gian quy định.


3.Thời gian vận động ủng hộ quỹ từ ngày 05/10/2019 đến ngày 18/11/2019.


Số tiền vận động ủng hộ ở cấp huyện:  Đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học nộp trực tiếp vào kho bạc Nhà nước huyện Duy Tiên theo tài khoản: 3761.0.9002737.91046 của Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo”  huyện Duy Tiên.


Số tiền Ban vận động các xã, thị trấn vận động được: Nộp về tài khoản của UBND xã, thị trấn hoặc Ban vận động các xã, thị trấn đăng ký mở tài khoản tại kho bạc Nhà nước huyện.


Kết thúc tháng cao điểm, đề nghị các tổ chức thành viên và TT UBMTTQ các xã, thị trấn báo cáo kết quả vận động, huy động các nguồn lực chăm lo cho người nghèo, đoàn viên, hội viên nghèo về Ban TT MTTQ huyện. Thời gian báo cáo trước 20/11/2019, tổng hợp báo cáo theo quy định.


Ban Thường trực UBMTTQ huyện đề nghị các cấp uỷ Đảng, chính quyền, lãnh đạo các đoàn thể, các cơ quan đơn vị, cán bộ, công chức, các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng ủng hộ quỹ, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện./.
CÁC TIN KHÁC:  In trang này |   Quay lại   | Về đầu trang  
   Ủy ban MTTQ thị xã phối hợp tổ chức khởi công xây nhà cho hộ nghèo gia đình bà Nguyễn Thị Cậy, Tổ dân phố Bạch Xá, phường Hoàng Đông (08/08)
  Hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Duy Tiên lần thứ Tư, nhiệm kỳ 2019-2024 (30/07)
  Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thị xã Duy Tiên tổ chức Hội nghị phản biện xã hội  (23/05)
  Kết quả ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã  (22/05)
  Ủy ban MTTQ thị xã Duy Tiên: Vận động toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 và hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn (01/04)
  THƯ KÊU GỌI Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 và hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn  (01/04)
   Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Duy Tiên tổ chức công bố Quyết định thành lập Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tiên Sơn (30/03)
   Ủy ban MTTQ tỉnh và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tặng tặng quà tết cho 869 hộ nghèo thị xã Duy Tiên xuân Canh Tý 2020 (12/01)
  UBMTTQ tỉnh phối hợp với UBMTTQ huyện Duy Tiên tuyên truyền, phổ biến một số luật mới ban hành và các nghị quyết tại kỳ họp HĐND tỉnh khóa XVIII (26/12)
  Lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam huyện Duy Tiên thăm và chúc mừng Giáng sinh 2019 tại một số xứ họ đạo trên địa bàn huyện (24/12)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
THĂM DÒ Ý KIẾN - GÓP Ý
Theo bạn giao diện website duytien.gov.vn như thế nào?
TỶ GIÁ

Tổng quan   Lịch sử - Văn hoá   Kinh tế - Chính trị   Văn hoá - Xã hội    An ninh - Quốc phòng   Khoa học - Công nghệ   Tin tức   Văn bản của thị xã   TTHC thị xã   TTHC cấp xã, phường   Sức khoẻ - Đời sống   Gương người tốt việc tốt   Khuyến học-Khuyến tài   Lịch tiếp công dân   Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh   Văn bản QPPL   Thư viện ảnh   Xin ý kiến nhân dân   Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước   Thư giãn    Mặt trận Tổ quốc các cấp   Luật và các văn bản liên quan   Thành lập thị xã Duy Tiên  
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ DUY TIÊN
Giấy phép số 178/GP-TTĐT do UBND tỉnh Hà Nam cấp Ngày 26 tháng 6 năm 2017
Tổng biên tập: Phạm Hồng Thanh
Email: ubnddt@hanam.gov.vn - Điện thoại: 0226 3830 013 - Fax: 0226 3832 280
® Ghi rõ nguồn "DuyTien.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
© 2009 Bản quyền thuộc về UBND Thị xã Duy Tiên - Tỉnh Hà Nam
Design by VN2C