Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Châu Giang phổ biến tuyên truyền Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Châu Giang tổ chức Hội nghị phổ biến, tuyên truyền Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở cho cán bộ của phường và các tổ dân phố
 

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh truyền đạt những nội dung cơ bản của Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở gồm 6 Chương, 91 Điều quy định phạm vi điều chỉnh, nội dung, cách thức thực hiện dân chủ ở cơ sở, quyền và nghĩa vụ của công dân trong thực hiện dân chủ ở cơ sở và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc đảm bảo thực hiện dân chủ ở cơ sở. Trong đó đặc biệt đi sâu phân tích Quy định các nội dung cơ bản về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân cấp xã, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng cũng như quy định về công khai thông tin ở cơ quan, đơn vị; việc tham gia ý kiến và kiểm tra, giám sát; quy định về thành lập và tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân ở cơ quan, đơn vị. Qua hội nghị này nhằm giúp đại biểu có thêm kiến thức, phương pháp thực hiện Luật thực hiện Dân chủ ở cơ sở, từ đó tiếp tục nghiên cứu, vận dụng, triển khai thực hiện tại địa phương trong thời gian tới. Đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền để đông đảo Nhân dân nắm được, thực hiện tốt Luật, góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.
 


Đồng chí Trần Văn Thành - Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh 
        Tuyên truyền Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở
 


          Lãnh đạo phường Châu Giang tặng quà cho hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn


            Nhân dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Châu Giang cũng trích Quỹ vì người nghèo và xã hội hoá tặng quà bằng hiện vật cho 25 hộ nghèo, 02 hộ chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, với tổng số tiền trên 13 triệu đồng./.

Ánh Tuyết-Quang Hiếu (Trung tâm VH-TT-TT TX Duy Tiên)