Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập
Ban chỉ đạo 35 thị xã Duy Tiên tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024
Sáng ngày 05/7/2024, Ban chỉ đạo 35 thị xã Duy Tiên tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024. Đồng chí Trịnh Thị Hằng - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí là thủ trưởng của các cơ quan, đơn vị trong BCĐ 35 của thị xã, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Tại hội nghị, đại diện Ban chỉ đạo 35 trình bày báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2024 và đã đạt được những kết quả nổi bật trong đó làm tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng,chính sách pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là  triển khai nhiều biện pháp tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng đảm bảo thống nhất trong nhận thức và hành động ; từ đó đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch và đẩu lùi được các hiện tượng : “tự diễn biến”, tự chuyển hóa” trong nội bộ.

anh tin bai

anh tin bai

Các đại biểu thảo luận và cho ý kiến tại hội nghị

Dựa trên những kết quả đã đạt được, các đại biểu đã thảo luận và đưa ra các giải pháp nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế và thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2024.

anh tin bai

Đồng chí Đồng chí Trịnh Thị Hằng- Phó Bí thư Thường trực Thị ủy phát biểu kết luận hội nghị

Kết thúc hội nghị, Đồng chí Trịnh Thị Hằng - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy đánh giá cao những kết quả  đạt được và công tác tham mưu của BCĐ 35 đồng thời  nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm. Đồng chí yêu cầu các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và toàn thể cán bộ, đảng viên tập trung nâng cao nội dung tuyên truyền và phương tiện truyền thông cụ thể là các kênh thông tin, trang mạng, fanpage của BCĐ 35 thị xã sôi nổi hơn nữa để có thể dễ dàng phát hiện, xử lý các thông tin sai lệch, xuyên tạc, bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng. Tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục lý luận chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên và nhân dân chấp hành nghiêm kỷ luật phát ngôn, bảo vệ bí mật của Đảng, nhà nước; không like, share các bài viết có nội dung phức tạp, tiêu cực trái với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tổ chức tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho lực lượng trực tiếp làm công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Kiểm tra, đôn đốc gửi văn bản đến các xã phường, cơ quan đơn vị tham gia Cuộc thi viết chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. BCH Quân sự và Công an phối hợp chặt chẽ bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn và tuyên truyền giáo dục để kịp thời phát hiện và đấu tranh với những hành vi, quan điểm sai trái  của những thế lực thù địch từ đó hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thị xã năm 2024./.

Nguyễn Thúy