Sitemap  

Tổng quan
Điều kiện tự nhiên
Bản đồ hành chính
Hệ thống tổ chức
Thành tựu phát triển KT-XH
Định hướng phát triển KT-XH
Khu CN, cụm CN-TTCN
Các dự án đầu tư
Làng nghề
Cơ chế chính sách
Sơ đồ hệ thống tổ chức
Lịch sử - Văn hoá
Danh nhân
Phong tục-Tập quán
Lịch sử Đảng bộ huyện
Ẩm thực
Văn nghệ
Lễ hội
Kinh tế - Chính trị
Văn hoá - Xã hội
An ninh - Quốc phòng
Khoa học - Công nghệ
Tin tức
Trong nước
Quốc tế
Văn bản của huyện
Báo cáo
Văn bản chỉ đạo (giấy mời,công văn,quyết định)
Đăng nhập (VSDOffice)
Tài liệu tham khảo
Thông báo đấu giá đất
Đăng nhập PM một cửa điện tử
Tài liệu tập huấn
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020
Thủ tục hành chính cấp Huyện
Lĩnh vực Công an
Lĩnh vực Giáo dục
Lĩnh vực Nội vụ
Lĩnh vực tài nguyên
Lĩnh vực Xây dựng - Giao thông
Lĩnh vực Nông nghiệp
Lĩnh vực Thanh tra- Tài chính- Văn hóa- Thông tin TT
Lĩnh vực Kế hoạch - đầu tư; Công thương
Lĩnh vực Quân sự- Quốc phòng
Lao động- TB-XH
Thủ tục hành chính cấp xã
Công an
Lao động TBXH
Y tế- Văn hóa và Thanh tra
Tài nguyên MT và Tài chính
Kế hoạch đầu tư
Nội vụ
Nông nghiệp và giao thông VT
Giáo dục ĐT và Công thương
Tư pháp
Quốc phòng Quân sự
Sức khoẻ - Đời sống
Gương người tốt việc tốt
Khuyến học-Khuyến tài
Lịch tiếp công dân
Văn bản QPPL
Lĩnh vực hộ tịch
Trung ương
Thủ tục Công an và Thanh tra
thủ tục Công thương
Tỉnh
Y tế- Văn hóa- Thanh tra
Công an
Thư viện ảnh
Thư giãn
Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Mặt trận Tổ quốc các cấp
Luật và các văn bản liên quan
Dự báo thời tiết huyện Duy Tiên
Huyện Duy Tiên đạt chuẩn nông thôn mới
Lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Duy Tiên
LIÊN KẾT WEBSITE
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Các Tỉnh, thành phố
Thông tin đại chúng
THỐNG KÊ
bambu advert
Vinhomes ocean park
Ra mắt dòng căn hộ cao cấp Vinhomes Ruby tại dự án Vinhomes Gia Lâm
Thuốc canxi cho bà bầu tốt nhất
Dịch vụ cho thuê xe tải giá rẻ
Dịch vụ thiết kế website Nhanh - Đẹp - Chất lượng với hơi 10 năm kinh nghiệm phát triển
Mặt trận Tổ quốc các cấp

KẾ HOẠCH Tổ chức tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2017
Cập nhật lúc: 10/23/2017 8:40:00 AM
 
 UB MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            HUYỆN DUY TIÊN                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     BAN THƯỜNG TRỰC                   Duy Tiên, ngày  09  tháng  10  năm 2017

           Số:  08 /KH-MTTQ        

KẾ HOẠCH

Tổ chức tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2017

(Từ ngày 17/10/2017 đến ngày 18/11/2017)

 

 

 Thực hiện Hướng dẫn số 88/HD-MTTW-BTT, ngày 22/9/2017 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc tổ chức hoạt động tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2017 và chào mừng kỷ niệm 87 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2017). Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ huyện xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2017 (từ 17/10/2017 đến 18/11/2017) như sau:

I - MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tập trung các hoạt động vận động các tầng lớp nhân dân, các đơn vị, tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp, trường học, lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện; các nhà hảo tâm trong và ngoài huyện, ủng hộ vào Quỹ “vì người nghèo” các cấp nhằm tạo nguồn lực để chăm lo cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn góp phần hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” của Thủ tướng Chính phủ.

2. Tiếp tục phát huy vai trò của các đoàn thể, cộng đồng, gia đình, dòng họ ở khu dân cư và sự phấn đấu vươn lên thoát nghèo của chính bản thân người nghèo để huy động nguồn lực tại chỗ trực tiếp giúp người nghèo. Đảm bảo các hoạt động phải có sự phối hợp thống nhất giữa Ban thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc với các tổ chức thành viên, tránh chồng chéo trong công tác vận động và triển khai hỗ trợ cho hộ nghèo. Thực hiện nghiêm túc việc quản lý, sử dụng Quỹ, tránh để xảy ra thất thoát, sử dụng sai mục đích, hỗ trợ đúng đối tượng và công khai theo quy định.

II. NỘI DUNG

1. Công tác tuyên truyền:

- Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ các cấp phối hợp với các tổ chức thành viên, các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của tháng cao điểm “Vì người nghèo” về kết quả vận động, xây dựng Qũy “Vì người nghèo” các cấp trong thời gian qua, cùng với các chính sách của Đảng, Nhà nước, của địa phương thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững.

- Các tổ chức thành viên của Mặt trận phối hợp tuyên truyền kết quả giúp đỡ đoàn viên, hội viên nghèo của tổ chức mình và kết quả tham gia ủng hộ Qũy  “Vì người nghèo”, các chương trình an sinh xã hội.

- Tăng cường tuyên truyền về vận động giúp đỡ người nghèo; tập trung nêu các gương tập thể, cá nhân điển hình ủng hộ Qũy “Vì người nghèo” các cấp; động viên, biểu dương gương hộ nghèo vươn lên thoát nghèo, các địa phương có nhiều cố gắng trong việc phấn đấu hoàn thành chương trình xây nhà Đại đoàn kết, nhà không an toàn cho các hộ nghèo; các mô hình, kinh nghiệm đóng góp xây dựng Quỹ các cấp ở các địa phương và hình ảnh các hộ nghèo gặp khó khăn về nhà ở đã được các tổ chức, đơn vị, các nhà hảo tâm giúp đỡ về tiền của, công sức để tuyên truyền trong dịp chào mừng kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930-18/11/2017).

2. Công tác vận động ủng hộ Quỹ vì người nghèo” và thực hiện an sinh xã hội

- Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp tham mưu với cấp Uỷ, phối hợp với chính quyền phát động tháng cao điểm “Vì người nghèo” (từ 17/10/2017 - 18/11/2017) phù hợp với tình hình thực tế của địa phương nhằm tiếp tục vận động, xây dựng Quỹ “vì người nghèo” các cấp đạt hiệu quả, phối hợp thực hiện các nội dung chăm lo cho người nghèo theo Quy chế Qũy “Vì người nghèo” sửa đổi.

- Tổ chức các hoạt động giúp đỡ người nghèo như hỗ trợ người nghèo làm nhà Đại đoàn kết, hỗ trợ hộ nghèo phát triển kinh tế hộ, thăm hỏi, tặng quà ... nhân dịp kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam.

- Phối hợp vận động các cơ quan, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” có thể ủng hộ trực tiếp hoặc ủng hộ có địa chỉ cụ thể theo đề nghị của tổ chức, doanh nghiệp.

3. Đối tượng vận động:

a) Cấp xã, thị trấn: Vận động những thành phần trên địa bàn do cấp xã, thị trấn trực tiếp quản lý, bao gồm:

- Cán bộ, công chức xã, thị trấn.

- Cán bộ, công nhân viên về nghỉ chế độ bảo hiểm xã hội.

- Các HTX dịch vụ nông nghiệp, HTX tiểu thủ công nghiệp, các doanh nghiệp tư nhân…

- Các chức sắc tôn giáo, các tổ chức tôn giáo.

- Các hộ gia đình sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, kinh doanh, dịch vụ…

b) Cấp huyện: Vận động các thành phần đang làm việc tại:

- Các cơ quan Nhà nước, cơ quan hành chính sự nghiệp cấp huyện.

- Các cơ quan của Đảng, các đoàn thể chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và tổ chức xã hội - nghề nghiệp do cấp huyện quản lý.

- Các doanh nghiệp, công ty trên địa bàn huyện.

- Giáo viên đang giảng dạy tại các trường PTTH, Trung tâm giáo dục thường xuyên, THCS, Tiểu học, Trường mầm non các xã, thị trấn.

* Các cơ quan, đơn vị, tổ chức các doanh nghiệp và Việt kiều, người Việt Nam đang làm việc, công tác tại nước ngoài ủng hộ vào quỹ cấp nào là tuỳ thuộc vào sự tự nguyện của đơn vị, tổ chức, cá nhân đó.

4- Mức vận động

- Mỗi cán bộ, công chức, giáo viên, công nhân viên ủng hộ ít nhất 01 ngày lương.

- Mỗi cán bộ, công nhân nghỉ hưu, nghỉ hưởng chế độ mất sức ủng hộ ít nhất 01 ngày lương (theo chế độ BHXH).

- Mỗi hộ sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ủng hộ từ 10.000 đồng (Mười ngàn đồng) trở lên.

- Mỗi hộ kinh doanh, dịch vụ ủng hộ từ 50.000 đồng (Năm mươi ngàn đồng) trở lên.

- Các HTX dịch vụ nông nghiệp, TTCN, các doanh nghiệp tư nhân ủng hộ từ 100.000 đồng (Một trăm ngàn đồng) trở lên.

 - Các chức sắc tôn giáo, cá nhân khác ủng hộ ít nhất 50.000 đồng (Năm mươi ngàn đồng) trở lên.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đối với cấp huyện.

Triển khai các hoạt động trong tháng cao điểm “Vì người nghèo” như: Tổng hợp kết quả vận động Quỹ “vì người nghèo” các cấp trong huyện, thăm hỏi tặng quà cho các hộ nghèo, hỗ trợ vốn phát triển kinh tế hộ, trao tiền hỗ trợ làm nhà ở cho các hộ nghèo năm 2017 từ nguồn Quỹ “vì người nghèo” của tỉnh.

- Tổ chức, phân công nhiệm vụ các thành viên Ban vận động; chỉ đạo hướng dẫn tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên hiểu về mục đích, ý nghĩa của việc tham gia ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, phối hợp thực hiện các nội dung chăm lo cho người nghèo theo Quy chế “Quỹ vì người nghèo” và các Chương trình an sinh xã hội khác.

- Vận động và tiếp nhận ủng hộ Quỹ “vì người nghèo” từ ngày 17/10/2017 đến ngày 18/11/2017 của các tập thể, cá nhân tự nguyện tham gia.

- Sửa đổi bổ sung Quy chế quản lý và sử dụng “Quỹ vì người nghèo” theo Quy chế của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hướng dẫn.

2 Các Tổ chức thành viên và các cơ quan, tổ chức, đơn vị.

- Các Tổ chức thành viên chủ động xây dựng Kế hoạch, văn bản chỉ đạo hướng dẫn trong hệ thống tổ chức mình để phối hợp thực hiện Tháng cao điểm “Vì người nghèo” và vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên tích cực ủng hộ Quỹ “vì người nghèo” các cấp. Phối hợp với Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, chính quyền địa phương để hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết; thăm hỏi tặng quà nhân kỷ niệm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, ngày hội Đại đoàn kết ở khu dân cư 18/11/2017 cho hội viên, đoàn viên nghèo của tổ chức mình.

- Giới thiệu và tuyên truyền gương hội viên, đoàn viên nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững; giới thiệu các hội viên, đoàn viên nghèo về Ban vận động các cấp để được phối hợp hỗ trợ thoát nghèo bền vững.

- Vận động cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan ủng hộ Quỹ “vì người nghèo” của cấp mình, đăng ký hỗ trợ cho các hộ nghèo về nhà ở theo địa chỉ cụ thể.

2. Đối với Ủy ban MTTQ các xã/thị trấn.

Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ các xã/thị trấn căn cứ tình hình cụ thể của địa phương xây dựng Kế hoạch thực hiện tháng cao điểm “Vì người nghèo”, báo cáo cấp Ủy để tổ chức vận động ủng hộ Quỹ “vì người nghèo”, hướng dẫn các tổ chức thành viên và Ban công tác Mặt trận triển khai rộng rãi tháng cao điểm “Vì người nghèo” đến khu dân cư và hộ gia đình.

Triển khai các hoạt động trong tháng cao điểm “Vì người nghèo” như: Tổng hợp kết quả vận động Quỹ “vì người nghèo”, thăm hỏi tặng quà cho các hộ nghèo, trích Quỹ “vì người nghèo” để triển khai thực hiện các nội dung chăm lo cho người nghèo theo Quy chế Quỹ “Vì người nghèo” sửa đổi năm 2016.

Phối hợp với chính quyền chỉ đạo rà soát, lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo đảm bảo chính xác không để hộ nghèo, hộ cận nghèo nào không được quan tâm hỗ trợ nhưng cũng không để xảy ra tình trạng trùng lặp đối tượng; thực hiện việc rà soát số hộ nghèo khó khăn về nhà ở, thống nhất danh sách để có phương án  hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo.

Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ các xã/thị trấn hiệp thương, phối hợp rà soát, thống nhất phân công trách nhiệm của mỗi tổ chức thành viên trong việc hỗ trợ các hộ nghèo, hộ cận nghèo đảm bảo không có hộ nghèo, hộ cận nghèo nào không được các tổ chức hỗ trợ.

Phấn đấu hoàn thành kế hoạch làm nhà ở cho hộ nghèo năm 2017 đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ thời gian quy định.

Đề nghị Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ các xã/thị trấn, các tổ chức thành viên của Mặt trận triển khai thực hiện và báo cáo kết quả tổ chức tháng cao điểm về Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ huyện trước ngày 20/11/2017 để tổng hợp báo cáo theo quy định./.

Nơi nhận:                                                                       TM. BAN THƯỜNG TRỰC

- Ban TT Ủy ban MTTQ VN tỉnh;                                                CHỦ TỊCH

- Ban Phong trào Ủy ban MTTQ tỉnh;                                                     

- Thường trực Huyện uỷ, UBND huyện;

 - Ban Dân vận Huyện ủy;                                                                  (Đã ký)

- Các tổ chức thành viên MTTQ huyện;

- Ban TT UB MTTQ các xã/thị trấn;                                                     

- Lưu VP, MT                                                                                 Chu Hồng Cử

 

CÁC TIN KHÁC:  In trang này |   Quay lại   | Về đầu trang  
   Đại hội Đại biểu MTTQ huyện Duy Tiên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2019-2024 (16/05)
  Huyện Duy Tiên hoàn thành Đại hội MTTQ cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2019-2024 (22/03)
   Đai hội Đại biểu Ủy ban MTTQ xã Mộc Bắc (22/03)
  Đại hội Đại biểu Ủy ban MTTQ xã Yên Nam nhiệm kỳ 2019 – 2024  (01/03)
  Lấy ý kiến góp ý vào dự thảo điều lệ MTTQ các cấp (31/01)
   Chủ tịch UBTWMTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn thăm và chúc mừng Giáng sinh Linh mục và bà con giáo dân Giáo xứ Lảnh Trì, xã Mộc Nam  (23/12)
   Ủy ban MTTQ xã Bạch Thượng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2019- 2024 (14/12)
  Phố Thịnh Hòa, thị trấn Hòa Mạc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (13/11)
   Thôn Lê Xá, xã Châu Sơn tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc”, kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (10/11)
  Thông báo kết quả ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2018  (30/10)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
THĂM DÒ Ý KIẾN - GÓP Ý
Theo bạn giao diện website duytien.gov.vn như thế nào?
TỶ GIÁ

Tổng quan   Lịch sử - Văn hoá   Kinh tế - Chính trị   Văn hoá - Xã hội    An ninh - Quốc phòng   Khoa học - Công nghệ   Tin tức   Văn bản của huyện   Thủ tục hành chính cấp Huyện   Thủ tục hành chính cấp xã    Sức khoẻ - Đời sống   Gương người tốt việc tốt   Khuyến học-Khuyến tài   Lịch tiếp công dân   Văn bản QPPL   Thư viện ảnh   Thư giãn   Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước   Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh    Mặt trận Tổ quốc các cấp   Luật và các văn bản liên quan   Dự báo thời tiết huyện Duy Tiên   Huyện Duy Tiên đạt chuẩn nông thôn mới   Lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Duy Tiên  
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: UBND HUYỆN DUY TIÊN
Giấy phép số 56/GP-TTĐT do Bộ thông tin và truyền thông cấp Ngày 27 tháng 05 năm 2009
Tổng biên tập: Nguyễn Đức Vượng
© 2009 Bản quyền thuộc về UBND Huyện Duy Tiên - Tỉnh Hà Nam
Email: info@duytien.gov.vn - Điện thoại: 0351.3830.013 - Fax: 0351.3832.280
® Ghi rõ nguồn "DuyTien.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
Design by VN2C