Sitemap  

Tổng quan
Điều kiện tự nhiên
Bản đồ hành chính
Hệ thống tổ chức
Thành tựu phát triển KT-XH
Định hướng phát triển KT-XH
Khu CN, cụm CN-TTCN
Các dự án đầu tư
Làng nghề
Cơ chế chính sách
Sơ đồ hệ thống tổ chức
Lịch sử - Văn hoá
Danh nhân
Phong tục-Tập quán
Lịch sử Đảng bộ huyện
Ẩm thực
Văn nghệ
Lễ hội
Kinh tế - Chính trị
Văn hoá - Xã hội
An ninh - Quốc phòng
Khoa học - Công nghệ
Tin tức
Trong nước
Quốc tế
Văn bản của huyện
Báo cáo
Văn bản chỉ đạo (giấy mời,công văn,quyết định)
Đăng nhập (VSDOffice)
Tài liệu tham khảo
Thông báo đấu giá đất
Đăng nhập PM một cửa điện tử
Tài liệu tập huấn
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020
Thủ tục hành chính cấp Huyện
Lĩnh vực Giáo dục
Lĩnh vực Nội vụ
Lĩnh vực tài nguyên
Lĩnh vực Xây dựng - Giao thông
Lĩnh vực Nông nghiệp
Lĩnh vực Thanh tra- Tài chính- Văn hóa- Thông tin TT
Lĩnh vực Kế hoạch - đầu tư; Công thương
Lĩnh vực Quân sự- Quốc phòng
Lao động- TB-XH
Lĩnh vực Tư pháp- Thi hành án
Thủ tục hành chính cấp xã
Công an
Lao động TBXH
Y tế- Văn hóa và Thanh tra
Tài nguyên MT và Tài chính
Kế hoạch đầu tư
Nội vụ
Nông nghiệp và giao thông VT
Giáo dục ĐT và Công thương
Tư pháp
Quốc phòng Quân sự
Sức khoẻ - Đời sống
Gương người tốt việc tốt
Khuyến học-Khuyến tài
Văn bản QPPL
Lĩnh vực hộ tịch
Trung ương
Thủ tục Công an và Thanh tra
thủ tục Công thương
Tỉnh
Y tế- Văn hóa- Thanh tra
Công an
Thư viện ảnh
Thư giãn
Mặt trận Tổ Quốc
Nhân sự
Các thông tin hoạt động
Các văn bản
Ý kiến cử tri
Luật và các văn bản liên quan
LIÊN K?T WEBSITE
Co quan Ð?ng, Nhà nu?c
Các T?nh, thành ph?
Thông tin d?i chúng
TH?NG KÊ
bambu advert
Cung cấp các loại thang máy gia đình
sim so dep gia re
quản lý chung cư, quản lý tòa nhà
thợ mộc sửa chữa đồ gỗ tại nhà hà nội
Dịch vụ thiết kế website Nhanh - Đẹp - Chất lượng với 9 năm kinh nghiệm phát triển
Kinh tế - Chính trị

Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận
Cập nhật lúc: 10/15/2009 7:36:00 AM
Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ muôn vàn kính yêu suốt đời hy sinh cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, cho cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân. Người đã để lại cho chúng ta rất nhiều lời dạy sâu sắc, chí lý, chí tình và những câu chuyện cảm động. Những quan điểm, tư tưởng của Người đến hôm nay vẫn còn nguyên giá trị đối với việc bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên và việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cảu Đảng. Nhân dịp kỷ niệm ngày truyền thống công tác dân vận, mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân hãy đọc bài báo về công tác dân vận của Bác Hồ đăng trên Báo Sự thật ra ngày 15/10/1949. Nội dung bài báo như sau:
Vấn đề dân vận đã nói nhiều, đã bàn kỹ nhưng vì nhiều địa phương, nhiều cán bộ chưa thấu hiểu, chưa làm đúng cho nên cần phải nhắc lại. 
I. NƯỚC TA LÀ NƯỚC DÂN CHỦ
Bao nhiêu lợi ích đều vì dân
Bao nhiêu quyền hạn đều của dân
Công việc đổi mới, xây dựng là trách nhiệm của dân
Sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc là công việc của dân
Chính quyền từ xã đến Chính phủ Trung ương do dân cử ra
Đoàn thể từ Trung ương đến xã do dân tổ chức lên
Nói tóm lại, quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân
II. DÂN VẬN LÀ GÌ?
Dân vận là vận động tất cả các lực lượng của mỗi một người dân không để sót một người dân nào, góp thành lực lượng toàn dân, để thực hành những công việc nên làm, những công việc mà đoàn thể và Chính phủ giao cho.
Dân vận không thể chỉ dùng báo chương, sách vở, mít tinh, khẩu hiệu, truyền đơn, chỉ thị mà đủ. Trước nhất là phải tìm mọi cách giải thích cho mỗi người dân hiểu rõ rằng: Việc đó là lợi ích cho họ và nhiệm vụ của họ, họ phải hăng hái làm cho kỳ được.
Điểm thứ hai là bất cứ việc gì cũng phải bàn với dân, hỏi ý kiến và kinh nghiệm của dân, cùng với dân đặt kế hoạch cho thiết thực với hoàn cảnh của địa phương, rồi động viên và tổ chức toàn dân ra thi hành.
Trong lúc thi hành phải theo dõi, giúp đỡ, đôn đốc khuyến khích dân.
Khi thi hành xong phải cùng với dân kiểm thảo lại công việc, rút kinh nghiệm, phê bình, khen thưởng.
III. AI PHỤ TRÁCH DÂN VẬN ?
Tất cả cán bộ chính quyền, tất cả cán bộ đoàn thể và tất cả hội viên của các tổ chức nhân dân (Liên Việt, Việt Minh... ) đều phải phụ trách dân vận.
- Cán bộ chính quyền và cán bộ đoàn thể địa phương phải cùng nhau bàn tính kỹ càng, cùng nhau chia công rõ rệt, rồi cùng nhau đi giải thích cho dân hiểu, cổ động dân, giúp dân đặt kế hoạch, tổ chức nhân công, sắp xếp việc làm, khuyến khích, đôn đốc, theo dõi, giúp đỡ dân giải quyết những điều khó khăn...
- Cán bộ canh nông thì hợp tác mật thiết với cán bộ địa phương, đi sát với dân, thiết thực bày vẽ cho dân cách trồng trọt, chăn nuôi, cách chọn giống, ủ phân, làm cỏ..
Những hội viên đoàn thể thì phải xung phong thi đua làm, để làm kiểu mẫu cho dân, giúp dân làm.
IV. DÂN VẬN PHẢI THẾ NÀO?
 Những người phụ trách dân vận cần phải  óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm chứ không phải nói suông, chỉ ngồi viết mệnh lệnh. Họ phải thật thà, nhúng tay vào việc.
Khuyết điểm to ở nhiều nơi là xem khinh việc dân vận. Cử ra một ban hoặc nhiều người, mà thường cử những cán bộ kém rồi bỏ mặc họ. Vận được thì tốt, vận không được cũng mặc. Những cán bộ khác không trông nom, giúp đỡ, tự cho mình không có trách nhiệm dân vận. Đó là sai lầm rất to, rất có hại.
Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công./.  
                                                                                                       X.Y.Z
Báo Sự thật, số 120, ngày 15/10/1949
(Hồ Chí Minh: Toàn tập, NXB Chính trị
Quốc gia, Hà Nội 2000, trang 698-700)

Bài báo của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngắn gọn mà xúc tích, sâu sắc, hàm ẩn tư tưởng cơ bản chỉ đạo công tác dân vận. Trước hết đó là tất cả vì lợi ích của nhân dân. Người luôn khẳng định: “Dân là quý nhất, là quan trọng hơn hết. Dân là gốc của mọi nước. Trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân”. Muốn dân vận tốt thì phải đề cao dân chủ. Dân là gốc thì dân phải là chủ và dân phải làm chủ. Nhân dân có quyền lợi làm chủ thì phải có nghĩa vụ làm tròn bổn phận công dân. Thực hành dân chủ là chìa khoá vạn năng có thể giải quyết mọi khó khăn. Bên cạnh đó, đoàn kết, tập hợp lực lượng là nhiệm vụ cơ bản của công tác dân vận. Dân vận không chỉ là dùng báo chương, sách vở, khẩu hiệu, chỉ thị mà phải gần gũi quần chúng, kiên trì, giải thích cho quần chúng hiểu rõ đường lối, chủ trương, chính sách. Muốn thực sự gần gũi quần chúng thì phải cùng ăn, cùng ở, cùng làm mới biết sinh hoạt của quần chúng thế nào...Lực lượng làm công tác dân vận là lực lượng của cả hệ thống chính trị. Điều ấy có nghĩa là tất cả cán bộ đều phải làm công tác dân vận. Phẩm chất, tác phong của người cán bộ dân vận có ý nghĩa rất quan trọng. Bác đúc kết thành 12 từ: óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm. Đặt óc nghĩ lên hàng đầu, Bác muốn khẳng định công tác dân vận là cả một nghệ thuật - nghệ thuật tiếp cận và vận động con người, phải dày công tìm tòi suy nghĩ để phân tích chính xác tình hình nhân dân. Mắt trông, tai nghe, chân đi là yêu cầu sát cơ sở, sát thực tế, đến với nhân dân để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân mà giúp dân giải quyết các công việc cụ thể, đề xuất chính sách hoặc điều chỉnh chính sách cho phù hợp, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách. Miệng nói, tay làm là phong cách quan trọng nhất hiện nay. Người làm dân vận phải thật thà “nhúng” tay vào việc, tức là làm việc một cách thực sự, phải cùng lao động, cùng chiến đấu, cùng lăn vào cuộc sống hàng ngày của quần chúng để thực hiện mục đích của công tác dân vận.
Có thể nói, di sản tinh thần Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta là cực kỳ to lớn và quý báu. Trong tình hình hiện nay, với cả những thời cơ và thách thức mới, để làm tốt hơn công tác dân vận cần phải không ngừng nâng cao năng lực, đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp vận động quần chúng. Vấn đề cốt lõi là các cấp uỷ Đảng, mọi cán bộ, đảng viên phải nắm vững sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong tư tưởng Hồ Chí Minh là: bất kỳ việc gì cũng vì hạnh phúc của nhân dân. Quan hệ giữa Đảng và dân là quan hệ gắn bó máu thịt. Mỗi cán bộ, đảng viên phải luôn gần gũi, tiếp xúc, lắng nghe ý kiến của nhân dân, tích cực học tập, nghiên cứu để nâng cao kiến thức mọi mặt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” do Đảng ta phát động là đợt sinh hoạt chính trị lớn, có nhiều ý nghĩa quan trọng. Trong đó, việc quán triệt về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, nghiên cứu tư tưởng, đạo đức, tác phong và những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác dân vận càng có ý nghĩa thiết thực, qua đó giúp mỗi cán bộ, đảng viên không ngừng đổi mới, hoàn thiện để làm tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin cậy, yêu mến của nhân dân. Làm tốt công tác dân vận chính là góp phần giữ vững và phát huy bản chất cách mạng, truyền thống vẻ vang của Đảng.
 
                                                           Theo Thông tấn xã Việt Nam và Báo Hậu Giang
CÁC TIN KHÁC:  In trang này |   Quay l?i   | V? d?u trang  
  Duy Tiên triển khai Kế hoạch tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021  (29/04)
   Đầu tư 50.714 triệu đồng xây cầu nối huyện Phú Xuyên với huyện Duy Tiên (27/04)
   Hội nghị công bố Quyết định nghỉ công tác để hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội đối với đồng chí Lê Đức Tập – Phó Trưởng phòng Nông nghiệp&PTNT huyện (27/04)
  Hội nghị đánh giá kết quả triển khai công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021 (27/04)
   Tọa đàm nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ cụm xã Yên Bắc, Mộc Nam, thị trấn Hòa Mạc và Cụm xã Châu Giang, Mộc Bắc (26/04)
   Các xã, thị trấn trên địa bàn huyện hoàn thành kế hoạch triển khai Ký cam kết không sử dụng chất cấm trong chăn nuôi (25/04)
  Ủy ban bầu cử huyện Duy Tiên Kiểm tra công tác chuẩn bị cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp tại 18 xã,thị trấn trên địa bàn  (25/04)
  Duy Tiên: Triển khai kế hoạch thực hiện cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp vụ Mùa năm 2016 (23/04)
  Duy Tiên công bố Quyết định sáp nhập TTGDTX và TTDN (20/04)
  Đồng Văn tích cực chuẩn bị cho bầu cử HĐND các cấp (20/04)
B?N Ð? HÀNH CHÍNH
THAM DÒ Ý KI?N - GÓP Ý
Theo bạn giao diện website duytien.gov.vn như thế nào?
T? GIÁ

Tổng quan   Lịch sử - Văn hoá   Kinh tế - Chính trị   Văn hoá - Xã hội    An ninh - Quốc phòng   Khoa học - Công nghệ   Tin tức   Văn bản của huyện   Thủ tục hành chính cấp Huyện   Thủ tục hành chính cấp xã    Sức khoẻ - Đời sống   Gương người tốt việc tốt   Khuyến học-Khuyến tài   Văn bản QPPL   Thư viện ảnh   Thư giãn   Mặt trận Tổ Quốc   Luật và các văn bản liên quan  
CO QUAN CH? QU?N: UBND HUY?N DUY TIÊN
Gi?y phép s? 56/GP-TTÐT do B? thông tin và truy?n thông c?p Ngày 27 tháng 05 nam 2009
T?ng biên t?p: Nguy?n Ð?c Vu?ng
© 2009 B?n quy?n thu?c v? UBND Huy?n Duy Tiên - T?nh Hà Nam
Email: info@duytien.gov.vn - Ði?n tho?i: 0351.3830.013 - Fax: 0351.3832.280
® Ghi ro~ nguô`n "DuyTien.gov.vn" khi ba?n pha´t ha`nh la?i thông tin tu` website na`y.
Design by VN2C