Sitemap  

Tổng quan
Điều kiện tự nhiên
Bản đồ hành chính
Hệ thống tổ chức
Thành tựu phát triển KT-XH
Định hướng phát triển KT-XH
Khu CN, cụm CN-TTCN
Các dự án đầu tư
Làng nghề
Cơ chế chính sách
Sơ đồ hệ thống tổ chức
Lịch sử - Văn hoá
Danh nhân
Phong tục-Tập quán
Lịch sử Đảng bộ huyện
Ẩm thực
Văn nghệ
Lễ hội
Kinh tế - Chính trị
Văn hoá - Xã hội
An ninh - Quốc phòng
Khoa học - Công nghệ
Tin tức
Trong nước
Quốc tế
Văn bản của huyện
Báo cáo
Văn bản chỉ đạo (giấy mời,công văn,quyết định)
Đăng nhập (VSDOffice)
Tài liệu tham khảo
Thông báo đấu giá đất
Đăng nhập PM một cửa điện tử
Tài liệu tập huấn
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020
Thủ tục hành chính cấp Huyện
Lĩnh vực Công an
Lĩnh vực Giáo dục
Lĩnh vực Nội vụ
Lĩnh vực tài nguyên
Lĩnh vực Xây dựng - Giao thông
Lĩnh vực Nông nghiệp
Lĩnh vực Thanh tra- Tài chính- Văn hóa- Thông tin TT
Lĩnh vực Kế hoạch - đầu tư; Công thương
Lĩnh vực Quân sự- Quốc phòng
Lao động- TB-XH
Thủ tục hành chính cấp xã
Công an
Lao động TBXH
Y tế- Văn hóa và Thanh tra
Tài nguyên MT và Tài chính
Kế hoạch đầu tư
Nội vụ
Nông nghiệp và giao thông VT
Giáo dục ĐT và Công thương
Tư pháp
Quốc phòng Quân sự
Sức khoẻ - Đời sống
Gương người tốt việc tốt
Khuyến học-Khuyến tài
Văn bản QPPL
Lĩnh vực hộ tịch
Trung ương
Thủ tục Công an và Thanh tra
thủ tục Công thương
Tỉnh
Y tế- Văn hóa- Thanh tra
Công an
Thư viện ảnh
Thư giãn
Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Mặt trận Tổ quốc các cấp
TỔ CHỨC, BỘ MÁY
Huyện ủy
Luật và các văn bản liên quan
Dự báo thời tiết huyện Duy Tiên
Lấy ý kiến tham gia vào báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt các tiêu chí huyện nông thôn mới năm 2017
LIÊN KẾT WEBSITE
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Các Tỉnh, thành phố
Thông tin đại chúng
THỐNG KÊ
bambu advert
Thuốc canxi cho bà bầu tốt nhất
Dịch vụ cho thuê xe tải giá rẻ
Dịch vụ thiết kế website Nhanh - Đẹp - Chất lượng với 9 năm kinh nghiệm phát triển
Mặt trận Tổ quốc các cấp

Công văn và danh sách các tập thể ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" năm 2016
Cập nhật lúc: 10/24/2016 5:10:00 PM
 
 BVĐ QUỸ “VÌ NGƯỜI NGHÈO”                                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         HUYỆN DUY TIÊN                                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Số:      /CV-BVĐ                                                       Duy Tiên, ngày  24  tháng 10  năm 2016

V/v thông báo và tiếp tục thực  vận động

 ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2016

 

Kính gửi: - Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp,

trường học trên địa bàn huyện.

 

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc hàng năm phát động tháng cao điểm (từ ngày 17/10 đến 18/11) toàn dân tham gia ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” nhằm huy động sự ủng hộ, giúp đỡ của cả cộng đồng đối với các hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn.

             Thực hiện kế hoạch hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, được sự nhất trí của Thường trực Huyện ủy, ngày 30/9/2016 Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” huyện đã có Công văn số 87/CV-BVĐ gửi thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học và BVĐ Quỹ “Vì người nghèo” các xã, thị trấn để triển khai tháng cao điểm vận động toàn dân ủng hộ Quỹ năm 2016. Sau một thời gian phát động, tính hết ngày 23/10/2016 toàn huyện đã có 40 cơ quan, đơn vị, trường học, cá nhân ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” huyện được 67.699.000đ (Sáu mươi bảy triệu, sáu trăm chín mươi chín ngàn đồng chẵn).

             Ban vận động phối hợp với Đài truyền thanh huyện công khai các đơn vị đã ủng hộ (có danh sách các đơn vị, cá nhân tham gia ủng hộ), đồng thời xin trân trọng cảm ơn các tổ chức, cá nhân đã tích cực tham gia ủng hộ Quỹ. Tuy nhiên đến nay vẫn còn một số cơ quan, đơn vị, trường học chưa tham gia ủng hộ Quỹ.

            Để tiếp tục triển khai có hiệu quả tháng cao điểm “Vì người nghèo”, nhằm huy động nguồn lực hỗ trợ cho 39/211 nhà ở cho người nghèo theo chỉ tiêu giao năm 2016, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học chưa ủng hộ tiếp tục vận động cán bộ, công nhân viên chức của cơ quan đơn vị mình ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” huyện.

            Số tiền vận động của các tập thể, cá nhân nộp vào tài khoản 3761 của Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” huyện tại Kho bạc Nhà nước huyện Duy Tiên, mã ĐVQHNS: 9002737. Thời gian vận động đến hết ngày 18/11/2016./.

 

                                                                                 TM. BAN VẬN ĐỘNG QUỸ

                                                                                 “VÌ NGƯỜI NGHÈO” HUYỆN

                                                                               TRƯỞNG BAN

                                                                                (Đã ký)

 

                                                                           Chu Hồng Cử

 

                          DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ , CÁ NHÂN ỦNG HỘ QUỸ VÌ NGƯỜI NGHÈO 2016

                                                                             ( Tính đến ngày  23/ 10 /2016 )

 
TT
ĐƠN VỊ
ĐỊA CHỈ
SỐ TIỀN
1
Ủy ban MTTQ huyện
Hòa Mạc
650.000
2
Hội LHPN huyện
Hòa Mạc
300.000
3
Hội khuyến học huyện
Hòa Mạc
200.000
4

Văn phòng Huyện ủy & các Ban xây dựng Đảng

Hòa Mạc
4.100.000
5
Hội cựu chiến binh huyện
Hòa Mạc
300.000
6
Công an Huyện
Hòa Mạc
2.000.000
7
Kho Bạc Nhà nước huyện
Hòa Mạc
500.000
8
Tòa án nhân dân huyện
Hòa Mạc
500.000
9
Trường THCS Trác Văn
Trác Văn
320.000
10
Trường THCS Chuyên Ngoại
Chuyên Ngoại
1.160.000
11
VP HĐND & UBND huyện
Hòa Mạc
1.850.000
12
Trường Tiểu học Yên Nam
Yên Nam
1.130.000
13
Thanh tra huyện
Hòa Mạc
200.000
14
Trường Mầm non xã Trác Văn
Trác Văn
600.000
15
Trường Mầm non Chuyên Ngoại
Chuyên Ngoại
600.000
16
Trường Tiểu học Trác Văn
Trác văn
1.110.000
17

Trường Tiểu học A Châu Giang

Châu Giang
930.000
18
Trường Mầm non Yên Nam
Yên Nam
520.000
19
Đại đức Thích Thanh Vũ
Chùa Long Đọi Sơn
15.000.000
20
Thủ nhang Phạm Hải Hậu
Đền Lảnh Giang
10.000.000
21
Trung tâm y tế huyện
Hòa Mạc
7.620.000
22
Trường THCSTiên Nội
Tiên Nội
1.174.000
23
Trường  THCS xã Mộc Nam
Mộc Nam
475.000
24
Truường Tiểu học Mộc Bắc
Mộc Bắc
900.000
25

Trường Tiểu học xã Chuyên Ngoại

Chuyên Ngoại
2.100.000
26
Phòng Lao động-TB&XH
Hòa Mạc
500.000
27
Chi cục thống kê huyện
Hòa Mạc
150.000
28
Trường THCS xã Duy Hải
Duy Hải
820.000
29
Trường Tiểu học Tiên Yên
Yên Bắc
1.096.000
30
Trung tâm Dân số - KHHGĐ
Hòa Mạc
200.000
31
Trường Tiểu học Mộc Nam
Mộc Nam
800.000
32
Trường Tiểu học Tiên Phong
Tiên Phong
1.531.000
33
Trường Tiểu học xã  Bạch Thượng
Bạch Thượng
931.000
34
Trường THCS Yên Nam
Yên Nam
850.000
35

Trường Tiểu học B Châu Giang

Châu Giang
1.602.000
36
Trường Mầm non Duy Minh
Duy Minh
1.011.000
37
Trường Mầm non  Bạch Thượng
Bạch Thượng
2.430.000
38
Huyện Đoàn Duy Tiên
Hoà Mạc
300.000
39
Liên đoàn lao động huyện
Hòa Mạc
300.000
40

Trường Tiểu học Nguyễn Hữu Tiến

Yên Bắc
939.000
 
  Cộng
 
67.699.000

CÁC TIN KHÁC:  In trang này |   Quay lại   | Về đầu trang  
  Trường THPT A Duy Tiên: Nhiều hoạt động chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam (13/11)
  Thôn Trung xã Tiên Ngoại tổ chức kỷ niệm Ngày đại đoàn kết toàn dân  (13/11)
   Hội nghị hướng dẫn quy trình lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới cấp huyện năm 2017 (07/11)
  Duy Minh: Đẩy mạnh các hoạt động chào mừng 87 năm ngày hội đại đoàn kết toàn dân (06/11)
   Thủ tướng chỉ thị những nhiệm vụ quan trọng, cấp bách trong thực hiện các FTA (26/10)
  Uỷ ban MTTQ xã Yên Bắc hiệp thương bầu bổ sung tổ chức thành viên và Phó chủ tịch Uỷ ban MTTQ xã khóa XV nhiệm kỳ 2013- 2018 (26/10)
  Tham gia ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”  (23/10)
  KẾ HOẠCH Tổ chức tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2017 (23/10)
   Trao nhà đại đoàn kết cho hội viên người mù khó khăn (09/10)
   Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Duy Tiên gặp mặt trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết (19/09)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
THĂM DÒ Ý KIẾN - GÓP Ý
Theo bạn giao diện website duytien.gov.vn như thế nào?
TỶ GIÁ

Tổng quan   Lịch sử - Văn hoá   Kinh tế - Chính trị   Văn hoá - Xã hội    An ninh - Quốc phòng   Khoa học - Công nghệ   Tin tức   Văn bản của huyện   Thủ tục hành chính cấp Huyện   Thủ tục hành chính cấp xã    Sức khoẻ - Đời sống   Gương người tốt việc tốt   Khuyến học-Khuyến tài   Văn bản QPPL   Thư viện ảnh   Thư giãn   Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước   Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh    Mặt trận Tổ quốc các cấp   TỔ CHỨC, BỘ MÁY   Luật và các văn bản liên quan   Dự báo thời tiết huyện Duy Tiên   Lấy ý kiến tham gia vào báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt các tiêu chí huyện nông thôn mới năm 2017  
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: UBND HUYỆN DUY TIÊN
Giấy phép số 56/GP-TTĐT do Bộ thông tin và truyền thông cấp Ngày 27 tháng 05 năm 2009
Tổng biên tập: Nguyễn Đức Vượng
© 2009 Bản quyền thuộc về UBND Huyện Duy Tiên - Tỉnh Hà Nam
Email: ubnddt@hanam.gov.vn - Điện thoại: 0351.3830.013 - Fax: 0351.3832.280
® Ghi rõ nguồn "DuyTien.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
Design by VN2C