Sitemap  

Tổng quan
Điều kiện tự nhiên
Bản đồ hành chính
Hệ thống tổ chức
Thành tựu phát triển KT-XH
Định hướng phát triển KT-XH
Khu CN, cụm CN-TTCN
Các dự án đầu tư
Làng nghề
Cơ chế chính sách
Sơ đồ hệ thống tổ chức
Lịch sử - Văn hoá
Danh nhân
Phong tục-Tập quán
Lịch sử Đảng bộ huyện
Ẩm thực
Văn nghệ
Lễ hội
Kinh tế - Chính trị
Văn hoá - Xã hội
An ninh - Quốc phòng
Khoa học - Công nghệ
Tin tức
Trong nước
Quốc tế
Văn bản của huyện
Báo cáo
Văn bản chỉ đạo (giấy mời,công văn,quyết định)
Đăng nhập (VSDOffice)
Tài liệu tham khảo
Thông báo đấu giá đất
Đăng nhập PM một cửa điện tử
Tài liệu tập huấn
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020
Thủ tục hành chính cấp Huyện
Lĩnh vực Công an
Lĩnh vực Giáo dục
Lĩnh vực Nội vụ
Lĩnh vực tài nguyên
Lĩnh vực Xây dựng - Giao thông
Lĩnh vực Nông nghiệp
Lĩnh vực Thanh tra- Tài chính- Văn hóa- Thông tin TT
Lĩnh vực Kế hoạch - đầu tư; Công thương
Lĩnh vực Quân sự- Quốc phòng
Lao động- TB-XH
Thủ tục hành chính cấp xã
Công an
Lao động TBXH
Y tế- Văn hóa và Thanh tra
Tài nguyên MT và Tài chính
Kế hoạch đầu tư
Nội vụ
Nông nghiệp và giao thông VT
Giáo dục ĐT và Công thương
Tư pháp
Quốc phòng Quân sự
Sức khoẻ - Đời sống
Gương người tốt việc tốt
Khuyến học-Khuyến tài
Văn bản QPPL
Lĩnh vực hộ tịch
Trung ương
Thủ tục Công an và Thanh tra
thủ tục Công thương
Tỉnh
Y tế- Văn hóa- Thanh tra
Công an
Thư viện ảnh
Thư giãn
Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Mặt trận Tổ quốc các cấp
Luật và các văn bản liên quan
Dự báo thời tiết huyện Duy Tiên
Huyện Duy Tiên đạt chuẩn nông thôn mới
Lấy ý kiến tham gia vào báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt các tiêu chí huyện nông thôn mới năm 2017
LIÊN KẾT WEBSITE
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Các Tỉnh, thành phố
Thông tin đại chúng
THỐNG KÊ
bambu advert
Thuốc canxi cho bà bầu tốt nhất
Dịch vụ cho thuê xe tải giá rẻ
Dịch vụ thiết kế website Nhanh - Đẹp - Chất lượng với 9 năm kinh nghiệm phát triển
Mặt trận Tổ quốc các cấp

Kế hoạch tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu QH và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021
Cập nhật lúc: 4/27/2016 4:01:00 PM
 
                Căn cứ Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân ngày 25 tháng 6 năm 2015 và Công văn số 363/UBMT-DCPL, ngày 20/4/2016 của Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Nam về việc hướng dẫn tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để người ứng cử vận động bầu cử; Kế hoạch số: 838/KHLT/UBND-UBMTTQ, ngày 22/4/2016 của UBND, UBMTTQ tỉnh Hà Nam về việc tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021 để vận động bầu cử.

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Ủy ban nhân dân huyện Duy Tiên ban hành Kế hoạch liên tịch về việc tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021 để vận động bầu cử như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

- Tạo điều kiện cho người ứng cử gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri để báo cáo với cử tri dự kiến chương trình hành động của mình nếu được bầu làm đại biểu;

- Tạo điều kiện để cử tri tiếp xúc với người ứng cử, hiểu rõ hơn người ứng cử; trên cơ sở đó cân nhắc, lựa chọn, bầu những người đủ tiêu chuẩn làm đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân.

2. Yêu cầu

- Việc vận động bầu cử được tiến hành công khai, dân chủ, bình đẳng và xây dựng, tạo không khí trao đổi thẳng thắn, cởi mở giữa người ứng cử và cử tri;

- Không lợi dụng vận động bầu cử để tuyên truyền trái với Hiến pháp và pháp luật hoặc làm tổn hại đến danh dự, uy tín và quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác;

- Không được lạm dụng chức vụ, quyền hạn để sử dụng phương tiện thông tin đại chúng trong vận động bầu cử;

- Không được lợi dụng vận động bầu cử để vận động tài trợ, quyên góp ở trong nước và nước ngoài cho tổ chức, cá nhân mình;

- Không sử dụng hoặc hứa tặng, cho, ủng hộ tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất để lôi kéo, mua chuộc cử tri;

II. Nội dung

1. Nguyên tắc vận động bầu cử

- Việc vận động bầu cử được tiến hành dân chủ, công khai, bình đẳng, đúng pháp luật, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

- Người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân ở đơn vị bầu cử nào thì thực hiện vận động bầu cử tại đơn vị bầu cử đó.

- Các tổ chức phụ trách bầu cử và thành viên của các tổ chức này không được vận động cho người ứng cử.

2. Hình thức vận động bầu cử

- Việc vận động bầu cử của người ứng cử được tiến hành thông qua việc gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri tại hội nghị tiếp xúc cử tri do Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các cấp ở địa phương nơi mình ứng cử theo quy định tại Điều 66 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân;

- Thông qua việc trả lời phỏng vấn trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định tại Điều 67 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân.

3. Nội dung vận động bầu cử

- Người ứng cử trình bày với cử tri về dự kiến chương trình hành động của mình nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân;

- Người ứng cử trình bày ý kiến của mình về vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân;

- Người ứng cử trả lời, trao đổi các câu hỏi và những vấn đề mà cử tri quan tâm (nếu có).

4. Tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu HĐND huyện.

 Do Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ phối hợp với UBND cùng cấp chủ trì tổ chức hội nghị.

- Thành phần:

+ Đại biểu của huyện: Thường trực Huyện uỷ, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện; đại diện Uỷ ban bầu cử huyện; lãnh đạo một số phòng, ban, ngành của huyện có liên quan; phóng viên báo, đài, Website của huyện.

+ Đại biểu của xã, thị trấn: Đại diện: Uỷ ban bầu cử, Lãnh đạo UBND, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ xã, thị trấn; Trưởng 7 ban bầu cử đại biểu HĐND huyện.

+ Những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh của 2 đơn vị bầu cử trên địa bàn huyện và những người ứng cử ĐB HĐND huyện, nhiệm kỳ 2016-2021.

- Thời gian: 13 giờ 30, ngày  29/4/2016 (thứ sáu).

- Địa điểm: Hội trường (tầng 3) Uỷ ban nhân dân huyện;

- Nội dung, chương trình, hội nghị:

+ Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, thông qua chương trình hội nghị;

+ MTTQ huyện Triển khai Kế hoạch tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử;

+ UBND huyện giới thiệu nội dung cơ bản về tình hình kinh tế - xã hội năm 2016 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2015 - 2020 của huyện;

+ Hội nghị thảo luận;

+ Phát biểu của Lãnh đạo huyện (nếu có);

+ Kết thúc hội nghị của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện.

(Tương tự như ở huyện, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ cấp xã phối hợp với UBND cùng cấp chủ trì  xây dựng, ban hành và tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tiếp xúc cử tri để những người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã vận động bầu cử. Thời gian ngay sau hội nghị của huyện).

5. Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021

5.1. Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội

5.1.1. Hội nghị tổ chức ở huyện. (gồm 02 hội nghị)

- Hội nghị do Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh chủ trì; Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ huyện hợp với UBND huyện triệu tập và tổ chức hội nghị.

* Thời gian: Ngày 5/5/2016. Buổi sáng từ 8 giờ, Buổi chiều từ 14 giờ.

* Địa điểm cụ thể do huyện chọn và thống nhất với UBMTTQ tỉnh. Trong đó: 1 hội nghị ở trung tâm văn hóa huyện gồm Ban lãnh đạo và một số cử tri của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc huyện và đại biểu một số xã, thị trấn dự và 01 hội nghị cho đại biểu và cử tri những xã, thị trấn còn lại có lịch kèm theo).

- Thành phần dự hội nghị thứ nhất tại trung tâm huyện:

+ Ở tỉnh mời: Những người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XIV ở đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, Thường trực Tỉnh uỷ, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND tỉnh, đại diện Uỷ ban bầu cử tỉnh, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh, phóng viên báo, đài của tỉnh.

+ Ở huyện mời: Thường trực Huyện uỷ, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ huyện; thành viên Ban bầu cử ĐBQH công tác tại huyện; Ban lãnh đạo và một số cử tri của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn huyện.

+ Ở mỗi xã, thị trấn mời: Thường trực Đảng uỷ, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ, Ban lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể và khoảng từ 15 đến 20 cử tri ở thôn, xóm, tổ dân phố (tùy theo chỗ ngồi của Hội trường để triệu tập mỗi hội nghị từ 200-300 người dự).

Gồm các xã, thị trấn: Tiên phong, Châu sơn, Đọi sơn, Yên Nam, Tiên ngoại, Hòa Mạc, Trác văn, Mộc Nam, Mộc Bắc và Chuyên Ngoại.

* Thời gian: Từ 7 giờ 30, ngày 05/5/2016;

* Địa điểm: Nhà văn hóa trung tâm huyện.

- Trung tâm văn hóa phối hợp với UBMTTQ huyện trang trí địa điểm tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc Hội theo hướng dẫn tại kế hoạch này.

5.1.2. Hội nghị thứ hai tại cụm xã, thị trấn còn lại: Thành phần mời dự hội nghị như Hội nghị tổ chức tại trung tâm huyện:

 Gồm các xã; Yên Bắc, Châu Giang, Bạch Thượng, Duy Minh, Duy Hải, Đồng Văn, Hoàng đông và Tiên Nội.

* Thời gian: Từ 14 giờ 00, ngày 5/5/2016.

          * Địa điểm: Tại Hội trường UBND xã Yên Bắc.

- UBND xã Yên Bắc phối hợp với MTTQ huyện trang trí địa điểm tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc Hội theo hướng dẫn tại kế hoạch này.

Thành phần dự hội nghị TXCT: Ở tỉnh và những người ứng cử đại biểu Quốc hội do Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh mời;

Thành phần ở cấp huyện, cấp xã do Ban Thường trực UBMTTQ phối hợp với UBND cấp huyện mời.

5.2. Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

- Do Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ huyện chủ trì phối hợp với UBND cùng cấp triệu tập và chủ trì tổ chức hội nghị (BTT. UBMTTQ cấp huyện chủ trì hội nghị). Đại biểu mời của tỉnh, người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh theo đơn vị bầu cử và phóng viên báo, đài của tỉnh dự để tuyên truyền thực hiện theo lịch tại Kế hoạch của tỉnh; Đại biểu ở cấp huyện, cấp xã do BTT. UBMTTQ cấp huyện thống nhất với UBND cùng cấp triệu tập;

- Số hội nghị TXCT: Mỗi người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại 5 hội nghị cử tri theo đơn vị bầu cử điểu HĐND tỉnh tại huyện.

Trong đó: 01 hội nghị tổ chức chung tại huyện cho người ứng cử tại 2 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh tại huyện và mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh tổ chức 04 hội nghị cử tri ở các xã, thi trấn (mỗi hội nghị từ 02 đến 03 xã, TT).

- Thời gian: Buổi sáng từ 7 giờ 30’, buổi chiều từ 14 giờ ngày 11, 12/5/2016 tại cụm xã, thị trấn và sáng ngày 13/5/2016 tại trung tâm huyện (có lịch cụ thể từng điểm tiếp xúc cử tri kèm theo).

5.2.1. Hội nghị tại huyện (Hội nghị tổ chức chung cho 2 đơn vị bầu cử)

- Thành phần:

+ Mời Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND tỉnh, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh; Uỷ ban bầu cử tỉnh; Những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021 ở đơn vị bầu cử của huyện;

+ Thường trực Huyện uỷ, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND, Uỷ ban bầu cử huyện, Ban Thường trực UBMTTQ huyện; Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh tại huyện; Ban lãnh đạo và một số cử tri ở các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn huyện; phóng viên báo, đài của tỉnh, của huyện;

- Thời gian: Sáng ngày 13/5/2016

- Địa điểm: Hội trường tầng 3 UBND huyện.

5.2.2. Hội nghị theo cụm xã, thị trấn (Mỗi đơn vị bầu cử 4 hội nghị)

- Thành phần:

+ Mời Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND tỉnh, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh; Uỷ ban bầu cử tỉnh; Những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021 ở đơn vị bầu cử của huyện;

+ Thường trực Huyện uỷ, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND, Uỷ ban bầu cử huyện; Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh của đơn vị bầu cử; Lãnh đạo một số cơ quan, ban, ngành của huyện có liên quan; phóng viên báo, đài của tỉnh, của huyện;

+ Ở mỗi xã, thị trấn mời: Thường trực Đảng uỷ, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ, Ban thường vụ các đoàn thể nhân dân, các ban, ngành của xã, thị trấn, đại diện lãnh đạo, đoàn thể các thôn, xóm, tổ dân phố và khoảng từ 30 đến 50 cử tri ở thôn, xóm, tổ dân phố: ( tùy theo chỗ ngồi của hội trường để triệu tập mỗi hội nghị có tổng số từ 200- 300 người dự).

- Thời gian, địa điểm tổ chức hội nghị: ( Có lịch kèm theo kế hoạch này).

5.3. Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện,  nhiệm kỳ 2016 -2021

- Do Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ xã, thị trấn chủ trì phối hợp với UBND cùng cấp triệu tập và chủ trì tổ chức hội nghị (BTT. UBMTTQ cấp xã chủ trì hội nghị). Đại biểu mời của huyện, người ứng cử đại biểu HĐND huyện theo đơn vị bầu cử và phóng viên báo, đài của huyện dự để tuyên truyền thực hiện theo lịch gửi kèm theo Kế hoạch này; Đại biểu ở cấp huyện, cấp xã do BTT. UBMTTQ cấp xã thống nhất với UBND cùng cấp triệu tập;

+ Thành phần huyện mời: Thường trực Huyện uỷ, HĐND, Lãnh đạo UBND, Uỷ ban bầu cử, Ban Thường trực UBMTTQ huyện; Ban bầu cử đại biểu HĐND huyện của đơn vị bầu cử; Người ứng cử đại biểu HĐND ở đơn vị bầu cử; Lãnh đạo một số cơ quan, ban, ngành của huyện có liên quan; phóng viên báo, đài của huyện;

+ Ở xã, thị trấn mời: Thường trực Đảng uỷ, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ, Ban thường vụ các đoàn thể nhân dân, các ban, ngành của xã, thị trấn, đại diện lãnh đạo, đoàn thể các thôn, xóm, tổ dân phố và khoảng từ 70 đến 100 cử tri ở thôn, xóm, tổ dân phố dự; (tùy theo chỗ ngồi của hội trường để triệu tập người dự).

- Về số cuộc tiếp xúc: Mỗi người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện tiếp xúc cử tri nên từ 02 đến 03 cuộc (Mỗi xã 01 cuộc); số cuộc tiếp xúc cử tri do BTT. UBMTTQ thống nhất với Ủy ban bầu cử cùng cấp quyết định.

- Thời gian: Buổi sáng từ 7 giờ 30’, buổi chiều từ 14 giờ, ngày 17 và 18/5/2016 (có lịch cụ thể từng điểm tiếp xúc cử tri kèm theo).

5.4. Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã,  nhiệm kỳ 2016 -2021:

- Tương tự như ở huyện, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ cấp xã chủ trì phối hợp với UBND cùng cấp xây dựng kế hoạch và tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để những người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã vận động bầu cử. (Mời thành phần xã, thị trấn và ở thôn, xóm, phố dự), tùy theo chỗ ngồi của hội trường để triệu tập thành phần dự.

- Về số cuộc tiếp xúc: Mỗi người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã tiếp xúc cử tri từ 01 đến 03 cuộc (mỗi thôn, xóm, tổ dân phố 01 cuộc); số cuộc tiếp xúc cử tri do BTT. UBMTTQ thống nhất với Ủy ban bầu cử cùng cấp quyết định.

- Thời gian tổ chức hội nghị: Có thể tổ chức xen kẽ trong hoặc sau hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, huyện nhưng phải hoàn thành chậm nhất là ngày 20/5/2016

- MTTQ huyện hướng dẫn Ban Thường trực UB MTTQ cấp xã chủ trì phối hợp với UBND cùng cấp xây dựng kế hoạch và triển khai việc tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri cho những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã.

5.5. Chương trình hội nghị tiếp xúc cử tri gồm các nội dung sau đây:

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, thông qua nội dung, chương trình hội nghị;

- Đại diện Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ chủ trì cuộc tiếp xúc cử tri, giới thiệu và đọc tiểu sử tóm tắt của từng người ứng cử;

- Từng người ứng cử báo cáo với cử tri về chương trình hành động của mình nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp (xếp thứ tự tên theo vần của chữ cái A,B,C);

- Cử tri nêu ý kiến, đề đạt tâm tư, nguyện vọng của mình với những người ứng cử; người ứng cử và cử tri trao đổi dân chủ, thẳng thắn và cởi mở những vấn đề cử tri quan tâm;

- Người chủ trì Hội nghị phát biểu ý kiến kết thúc Hội nghị.

Trong quá trình điều hành hội nghị, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ cần chú ý tạo không khí dân chủ, cởi mở nhưng đúng quy định của pháp luật; tránh gò ép, nhưng cũng không được vượt ra ngoài mục đích, yêu cầu của hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc cử tri và cử thư ký để ghi diễn biến, những ý kiến, kiến nghị của cử tri và những vấn đề cử tri nêu đối với từng người ứng cử (nếu có).

5.6. Về địa điểm và trang trí hội nghị

- Trước khi tổ chức hội nghị, Ban Tổ chức hội nghị cần chuẩn bị kỹ về địa điểm và thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng ở khu vực tổ chức hội nghị để cử tri có điều kiện thì đến dự.

- Về trang trí địa điểm tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri: Cần trang trọng, có cờ Tổ quốc, tượng (hoặc ảnh) Chủ tịch Hồ Chí Minh, hoa; bố trí hệ thống âm thanh cần thiết, ánh sang, nước uống, quạt…và chỗ ngồi phù hợp cho đông đảo cử tri tham dự.

Tít đề Hội nghị trang trí như sau:

+ Đối với hội nghị TXCT của người ứng cử đại biểu Quốc Hội:

“Hội nghị

tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV

………………, ngày …. tháng 5 năm 2016 ".

+ Đối với hội nghị tiếp xúc cử tri của người ứng cử đại biểu HĐND các cấp:

“Hội nghị

tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân

(tỉnh, huyện, xã), nhiệm kỳ 2016-2021

………………, ngày …. tháng 5 năm 2016 ".

6. Các hình thức tuyên truyền, vận động bầu cử khác

Ngoài hình thức tuyên truyền, vận động bầu cử thông qua hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri do Uỷ ban MTTQ các cấp tổ chức. Những người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XIV, những người ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 còn vận động bầu cử thông qua việc trả lời phỏng vấn trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương. Nhưng, việc đưa tin phải đảm bảo bình đẳng, đúng pháp luật, công bằng giữa những người ứng cử đại biểu Quốc hội, công bằng giữa những người ứng cử đại biểu HĐND các cấp và tuân thủ các quy định của  pháp luật về vận động bầu cử.

III. Kinh phí vận động bầu cử

Kinh phí vận động bầu cử được đảm bảo bằng ngân sách nhà nước (thông qua việc cấp kinh phí phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021).

- Hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh tổ chức ở huyện thì do kinh phí bầu cử của huyện đảm nhiệm;

IV. Tổ chức thực hiện.

1. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cấp tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri  phối hợp với Ủy ban nhân dân cùng cấp thực hiện các nội dung:

- Chuẩn bị chu đáo về địa điểm và thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng ở khu vực tổ chức hội nghị để đông đảo cử tri có điều kiện đến dự, tránh tình trạng chỉ mời một số “cử tri đại diện”; đồng thời phối hợp đảm bảo tốt về an ninh trật tự tại các địa điểm tiếp xúc.

- Tổ chức thông báo rộng rãi trên đài truyền thanh địa phương để nhân dân nơi tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri hiểu rõ hơn về người ứng cử đại biểu Quốc hội và người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân.

- Thông báo kịp thời bằng văn bản trước 07 ngày cho những người ứng cử về thời gian, địa điểm tổ chức hội nghị để người ứng cử chủ động sắp xếp thời gian, liên hệ với địa phương đến dự.

2. Uỷ ban nhân dân các cấp quan tâm, tạo mọi điều kiện để Ban thường trực Uỷ ban MTTQ cùng cấp tổ chức tốt hội nghị cử tri để những người ứng cử đại biểu Quốc hội và những người ứng cử đại biểu HĐND các cấp vận động bầu cử theo quy định của pháp luật.

3. Những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân cần chuẩn bị kỹ bằng văn bản báo cáo với cử tri về chương trình hành động của mình nếu được bầu làm đại biểu QH, HĐND và trao đổi những vấn đề mà cử tri quan tâm.

Thời lượng tối đa để mỗi người ứng cử trình bày trước hội nghị cử tri từ 10 đến 15 phút (khoảng 03 trang đánh máy khổ giấy A4).

4. Đề nghị Công an huyện, Ban Chỉ huy quân sự huyện xây dựng kế hoạch về đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình tổ chức các hội nghị cử tri để người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp vận động bầu cử.

5. Ngay sau Hội nghị tiếp xúc cử tri, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ cấp tổ chức hội nghị báo cáo bằng văn bản về Uỷ ban bầu cử và Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ cấp trên trực tiếp với nội dung sau:

- Tình hình, kết quả tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp ở địa phương.

- Ý kiến của cử tri về từng người ứng cử đại biểu Quốc hội, từng người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND huyện.

- Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri đối với Đảng, Nhà nước, Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam và ý kiến, kiến nghị của cử tri đối với Đảng, chính quyền, Uỷ ban MTTQ và các cơ quan của tỉnh, của huyện.

 

Đề nghị Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ và UBND các xã, thị trấn, các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan và người ứng cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2016-2021 thực hiện tốt Kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc kịp thời báo cáo về Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ và Lãnh đạo UBND huyện để kịp thời giải quyết./.

CÁC TIN KHÁC:  In trang này |   Quay lại   | Về đầu trang  
  Trường THPT A Duy Tiên: Nhiều hoạt động chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam (13/11)
  Thôn Trung xã Tiên Ngoại tổ chức kỷ niệm Ngày đại đoàn kết toàn dân  (13/11)
   Hội nghị hướng dẫn quy trình lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới cấp huyện năm 2017 (07/11)
  Duy Minh: Đẩy mạnh các hoạt động chào mừng 87 năm ngày hội đại đoàn kết toàn dân (06/11)
   Thủ tướng chỉ thị những nhiệm vụ quan trọng, cấp bách trong thực hiện các FTA (26/10)
  Uỷ ban MTTQ xã Yên Bắc hiệp thương bầu bổ sung tổ chức thành viên và Phó chủ tịch Uỷ ban MTTQ xã khóa XV nhiệm kỳ 2013- 2018 (26/10)
  Tham gia ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”  (23/10)
  KẾ HOẠCH Tổ chức tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2017 (23/10)
   Trao nhà đại đoàn kết cho hội viên người mù khó khăn (09/10)
   Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Duy Tiên gặp mặt trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết (19/09)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
THĂM DÒ Ý KIẾN - GÓP Ý
Theo bạn giao diện website duytien.gov.vn như thế nào?
TỶ GIÁ

Tổng quan   Lịch sử - Văn hoá   Kinh tế - Chính trị   Văn hoá - Xã hội    An ninh - Quốc phòng   Khoa học - Công nghệ   Tin tức   Văn bản của huyện   Thủ tục hành chính cấp Huyện   Thủ tục hành chính cấp xã    Sức khoẻ - Đời sống   Gương người tốt việc tốt   Khuyến học-Khuyến tài   Văn bản QPPL   Thư viện ảnh   Thư giãn   Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước   Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh    Mặt trận Tổ quốc các cấp   Luật và các văn bản liên quan   Dự báo thời tiết huyện Duy Tiên   Huyện Duy Tiên đạt chuẩn nông thôn mới   Lấy ý kiến tham gia vào báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt các tiêu chí huyện nông thôn mới năm 2017  
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: UBND HUYỆN DUY TIÊN
Giấy phép số 178/GP-TTĐT do Sở thông tin và truyền thông cấp Ngày 26 tháng 6 năm 2017
Tổng biên tập: Phạm Hồng Thanh
© 2009 Bản quyền thuộc về UBND Huyện Duy Tiên - Tỉnh Hà Nam
Email: ubnddt@hanam.gov.vn - Điện thoại: 0226.3830.013 - Fax: 0226.3832.280
® Ghi rõ nguồn "DuyTien.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
Design by VN2C