CHÍNH THỨC: Tết Âm lịch 2023 được nghỉ 7 ngày   |    Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12/2022   |    Hội Nông dân thị xã tổng kết công tác hội và phong trào nông dân năm 2022   |    LĐLĐ thị xã Duy Tiên phối hợp công ty cổ phần tập đoàn nghiên cứu xử lý nước sạch Aqua Việt Nam truyền thông giới thiệu về các sản phẩm của công ty   |    BCH đảng bộ thị xã Duy Tiên họp thảo luận, cho ý kiến vào một số nội dung thuộc thẩm quyền   |    Chính sách hỗ trợ giáo viên mầm non, tiểu học ngoài công lập gặp khó khăn do COVID-19   |   

Sitemap  

Tổng quan
Điều kiện tự nhiên
Bản đồ hành chính
Hệ thống tổ chức
Thành tựu phát triển KT-XH
Định hướng phát triển KT-XH
Khu CN, cụm CN-TTCN
Các dự án đầu tư
Làng nghề
Cơ chế chính sách
Sơ đồ hệ thống tổ chức
Lịch sử - Văn hoá
Danh nhân
Phong tục-Tập quán
Lịch sử Đảng bộ thị xã
Ẩm thực
Văn nghệ
Lễ hội
Kinh tế - Chính trị
Văn hoá - Xã hội
An ninh - Quốc phòng
Khoa học - Công nghệ
Tin tức
Trong nước
Quốc tế
Dự báo thời tiết
Văn bản của thị xã
Báo cáo
Văn bản chỉ đạo (giấy mời,công văn,quyết định)
Tài liệu tham khảo
Thông báo đấu giá đất
Đăng nhập PM một cửa điện tử
Tài liệu tập huấn
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020
TTHC thị xã
Lĩnh vực Công an
Lĩnh vực Giáo dục
Lĩnh vực Nội vụ
Lĩnh vực tài nguyên
Lĩnh vực Xây dựng - Giao thông
Lĩnh vực Nông nghiệp
Lĩnh vực Thanh tra- Tài chính- Văn hóa- Thông tin TT
Lĩnh vực Kế hoạch - đầu tư; Công thương
Lĩnh vực Quân sự- Quốc phòng
Lao động- TB-XH
TTHC cấp xã, phường
Công an
Lao động TBXH
Y tế- Văn hóa và Thanh tra
Tài nguyên MT và Tài chính
Kế hoạch đầu tư
Nội vụ
Nông nghiệp và giao thông VT
Giáo dục ĐT và Công thương
Tư pháp
Quốc phòng Quân sự
Sức khoẻ - Đời sống
Gương người tốt việc tốt
Khuyến học-Khuyến tài
Lịch tiếp công dân
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Văn bản QPPL
Lĩnh vực hộ tịch
Trung ương
Thủ tục Công an và Thanh tra
thủ tục Công thương
Tỉnh
Y tế- Văn hóa- Thanh tra
Công an
Thư viện ảnh
Xin ý kiến góp ý của nhân dân
Lấy ý kiến của cử tri về Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, thành lập các phường và thị xã Duy Tiên
Lấy ý kiến của nhân dân về dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Duy Tiên
Lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thị xã Duy Tiên lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước
Chào mừng Đại hội Đảng các cấp
QH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Luật và các văn bản liên quan
Thành lập thị xã Duy Tiên
Cải cách hành chính
LIÊN KẾT WEBSITE
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Các Tỉnh, thành phố
Thông tin đại chúng
THỐNG KÊ
Kinh tế - Chính trị

Chi bộ Văn phòng HĐND&UBND: Sinh hoạt chuyên đề về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam"
Cập nhật lúc: 9/30/2022 10:56:00 AM
Sáng ngày 30/9/2022, Chi bộ Văn phòng HĐND&UBND thị xã Duy Tiên tổ chức Hội nghị sinh hoạt chuyên đề về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của đồng chí Nguyễn Phú Trọng – Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là Chi bộ cơ quan được Ban Thường vụ Thị ủy chọn làm điểm để rút kinh nghiệm triển khai tới các chi bộ thuộc UBND thị xã
 

Các đại biểu dự hội nghị sinh hoạt chuyên đề

Dự hội nghị có đồng chí Trịnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, đồng chí Ngô Văn Liên – Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã; các đồng chí lãnh đạo HĐND, lãnh đạo UBND thị xã; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Thị ủy, các đồng chí Bí Chi bộ các cơ quan thuộc UBND thị xã, các đồng chí đảng viên Chi bộ Văn phòng HĐND&UBND thị xã.
 


Đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Bí thư Chi bộ quán triệt mục đích, yêu cầu của Kế hoạch số 75-KH/TU của Ban Thường vụ Thị ủy về tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng


Tại buổi sinh hoạt, sau khi đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Bí thư Chi bộ quán triệt mục đích, yêu cầu của Kế hoạch số 75-KH/TU của Ban Thường vụ Thị ủy về tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; đồng chí Trương Thị Hường – Phó Bí thư Chi bộ trình bày tóm tắt nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của đồng chí Nguyễn Phú Trọng – Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
 


Đồng chí Trương Thị Hường – Phó Bí thư Chi bộ trình bày tóm tắt nội dung nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam”.


Tại hội nghị sinh hoạt chuyên đề, các đồng chí đảng viên trong chi bộ đã tập trung tham luận, làm rõ hơn nhận thức của bản thân về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sau khi đã được học tập, nghiên cứu tác phẩm. Cùng với đó là liên hệ sâu sắc, gắn lý luận với thực tiễn trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được phân công phụ trách như vai trò của đại biểu HĐND, các ban của HĐND, nâng cao chất lượng thẩm tra các văn bản, chất lượng và hiệu quả của công tác giám sát thường xuyên và chuyên đề, việc phản ánh ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân đến các cơ quan có thẩm quyền; nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp và tuyên truyền góp phần đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội.
 

Đảng viên Chi bộ Văn phòng HĐND&UBND thị xã tham luận tại hội nghị


Qua buổi sinh hoạt chuyên đề đã giúp cán bộ, đảng viên của Chi bộ Văn phòng HĐND&UBND thị xã nhận thức sâu sắc hơn những vấn đề lý luận về CNXH, con đường đi lên CNXH ở Việt Nam và thực tiễn trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng của Nhân dân Việt Nam hơn 90 năm qua, đặc biệt qua hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới. Từ đó mỗi cán bộ, đảng viên Chi bộ nâng cao ý thức, bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng, kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; Kiên định các nguyên tác xây dựng Đảng để bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh, toàn diện; củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý và điều hành của Nhà nước, tạo nên sự thống nhất tư tưởng, ý chí và hành động trong toàn xã hội, tạo ra động lực mới, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để thực hiện thắng lợi những mục tiêu chiến lược mà Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra, hiện thực hóa ý chí vươn lên, phát triển Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.
 


Đ/c Trịnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị sinh hoạt chuyên đề


Phát biểu chỉ đạo hội nghị sinh hoạt, đồng chí Trịnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy đánh giá cao chất lượng buổi sinh hoạt của Chi bộ Văn phòng HĐND&UBND thị xã, đánh giá cao sự tâm huyết, nghiên cứu sâu sắc nội dung tác phẩm và liên hệ sát với từng nhiệm vụ, công việc được giao của các đảng viên tham gia thảo luận tại hội nghị; trong thời gian tới, đồng chí giao Chi bộ, các cán bộ, đảng viên Chi bộ tiếp tục nghiên cứu sâu sắc nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gắn với việc thực hiện “tự soi, tự sửa” và gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao của từng cán bộ, đảng viên trong chi bộ.

Cũng tại Hội nghị sinh hoạt chuyên đề, đồng chí giao nhiệm vụ đối với các đồng chí Bí thư các chi bộ thuộc UBND thị xã cần tiếp tục nghiên cứu kỹ các hướng dẫn số 12-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương, Hướng dẫn số 20-HD/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Hướng dẫn số 10-HD/TU của Ban Thường vụ Thị ủy để tổ chức Hội nghị sinh hoạt chuyên đề về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong tháng 10 và cụ thể hóa nhiệm vụ đối với từng chi bộ gắn với nội dung “Tự soi, tự sửa” đối với từng đảng viên. Các chi bộ, cơ quan có nhiều quần chúng, cần lồng ghép sinh hoạt chi bộ và cơ quan đảm bảo phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm, nhằm đạt được mục đích, yêu cầu đề ra./.
 


Hoàng HồngCÁC TIN KHÁC:  In trang này |   Quay lại   | Về đầu trang  
  Hội Nông dân thị xã tổng kết công tác hội và phong trào nông dân năm 2022 (01/12)
  BCH đảng bộ thị xã Duy Tiên họp thảo luận, cho ý kiến vào một số nội dung thuộc thẩm quyền (01/12)
  Hội nghị Kiểm điểm tập thể, cá nhân lãnh đạo UBND thị xã Duy Tiên (28/11)
  BTV Tỉnh ủy chỉ thị về tăng cường lãnh đạo, đẩy mạnh thực hiện Đề án 06 (26/11)
  Duy Tiên: Kỷ niệm 93 năm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng tiền thân của Đảng bộ thị xã Duy Tiên (11/1929- 11/2022) (19/11)
  Trung tâm chính trị thị xã Duy Tiên khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới kết nạp khóa 3 năm 2022 (14/11)
  Tuyệt đối không để thiếu hụt, đứt gãy nguồn cung xăng dầu trong mọi tình huống (13/11)
  Quốc hội quyết định tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng từ 1/7/2023 (11/11)
  Thường trực Thị ủy Duy Tiên giao ban với Thường trực đảng ủy các xã, phường năm 2022 (11/11)
  Kho bạc Nhà nước thị xã Duy Tiên tổ chức hội nghị với các đơn vị sử dụng ngân sách năm 2022 (10/11)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
THĂM DÒ Ý KIẾN - GÓP Ý
Theo bạn giao diện website duytien.gov.vn như thế nào?
TỶ GIÁ

Tổng quan   Lịch sử - Văn hoá   Kinh tế - Chính trị   Văn hoá - Xã hội    An ninh - Quốc phòng   Khoa học - Công nghệ   Tin tức   Văn bản của thị xã   TTHC thị xã   TTHC cấp xã, phường   Sức khoẻ - Đời sống   Gương người tốt việc tốt   Khuyến học-Khuyến tài   Lịch tiếp công dân   Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh   Văn bản QPPL   Thư viện ảnh   Xin ý kiến góp ý của nhân dân   Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng   Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước   Luật và các văn bản liên quan   Thành lập thị xã Duy Tiên   Cải cách hành chính  
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ DUY TIÊN
Giấy phép số 178/GP-TTĐT do UBND tỉnh Hà Nam cấp Ngày 26 tháng 6 năm 2017
Tổng biên tập: Phạm Hồng Thanh
Email: ubnddt@hanam.gov.vn - Điện thoại: 0226 3830 013 - Fax: 0226 3832 280
® Ghi rõ nguồn "DuyTien.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
© 2009 Bản quyền thuộc về UBND Thị xã Duy Tiên - Tỉnh Hà Nam
Design by VN2C